Dažnai užduodami klausimai

Vaizdo instrukcijos teritorijų planavimo proceso dalyviams:

 • Kaip prisijungti prie sistemos ir pateikti prašymą atstovauti juridiniam asmeniui? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pateikti prašymą panaikinti atstovavimą? (WMV)
 • Kaip susirasti TPDRIS naudotojo vardą ir pasikeisti slaptažodį? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus el. parašu? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus mobiliuoju parašu? (WMV)
 • Kaip TPDRIS paskirti atsakingą užduoties vykdytoją? (WMV)
 • Kaip įkelti elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą ADOC formatu? (PDF)

Teritorijų planavimo organizatoriams ar jų įgaliotiems asmenims, planavimo proceso iniciatoriams:

 • Kaip atlikti detaliojo plano sprendinių koregavimą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statinio projekto rengimo metu? (WMV)
 • Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų techninių klaidų, spragų ir kolizijų taisymas. (WMV)
 • Kaip pakoreguoti planuojamos teritorijos ribą? (WMV)
 • Kaip pateikti atsakymą į visuomenės TPDRIS pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
 • Kaip į TPDRIS įtraukti raštu pateiktus visuomenės pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento ir pateikti atsakymus į juos? (WMV)
 • Kaip pateikti prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip sistemoje panaikinti arba pakeisti planavimo iniciatorių? (PDF)
 • Kaip TPDRIS nutraukti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS sustabdyti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS tęsti sustabdytą teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pakeisti pateiktus dokumentus ir juos aktualizuoti? (WMV)
 • Dėl planavimo iniciatoriaus įgaliojimo teritorijų planavimo dokumento rengėjui atlikti planavimo iniciatoriaus veiksmus TPDRIS. (PDF)
 • Kaip TPDRIS pradėti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą? (PDF)

Teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, teritorijų planavimo vadovams:

 • Kaip TPDRIS paskelbti sprendinius? (WMV)
 • Kaip pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento sprendinius? (WMV)
 • Kaip pakeisti TPDRIS paskelbtus sprendinius? (WMV)

Visuomenei:

 • Kaip elektroniniu būdu pateikti pasiūlymą dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
 • Kaip TPDRIS peržiūrėti planavimo organizatoriaus atsakymą į pateiktą pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento? (WMV)

Teritorijų planavimo dokumentą derinančiai institucijai:

 • Kaip suderinti teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo komisijoje? (PDF)
 • Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos nario paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pakeisti Teritorjų planavimo komisijos nario paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
 • Informacija kaip pratęsti teritorijų planavimo dokumento derinimo terminą pagal TPĮ 26 str. 8 d. (PDF)

Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui:

 • Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos pirmininko paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)

Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai:

 • Kaip TPDRIS panaikinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)

Institucijai, išduodančiai planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentui rengti:

 • Kaip išduoti planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip pateikti atsakymą planavimo organizatoriui išnagrinėjus jo prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip TPDRIS pratęsti planavimo sąlygų galiojimo terminą?(WMV)
 • Kaip planavimo sąlygas išduodančiai institucijai ir planavimo organizatoriui pakeisti išduotas planavimo sąlygas kitomis? (WMV)

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333