Web Content Display

Vaizdo instrukcijos teritorijų planavimo proceso dalyviams:

 • Kaip prisijungti prie sistemos ir pateikti prašymą atstovauti juridiniam asmeniui? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pateikti prašymą panaikinti atstovavimą? (WMV)
 • Kaip susirasti TPDRIS naudotojo vardą ir pasikeisti slaptažodį? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus el. parašu? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus mobiliuoju parašu? (WMV)
 • Kaip TPDRIS paskirti atsakingą užduoties vykdytoją? (WMV)
 • Kaip įkelti elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą ADOC formatu? (PDF)

Teritorijų planavimo organizatoriams ar jų įgaliotiems asmenims, planavimo proceso iniciatoriams:

 • Kaip atlikti detaliojo plano sprendinių koregavimą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statinio projekto rengimo metu? (WMV)
 • Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų techninių klaidų, spragų ir kolizijų taisymas. (WMV)
 • Kaip pakoreguoti planuojamos teritorijos ribą? (WMV)
 • Kaip pateikti atsakymą į visuomenės TPDRIS pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
 • Kaip į TPDRIS įtraukti raštu pateiktus visuomenės pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento ir pateikti atsakymus į juos? (WMV)
 • Kaip pateikti prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip sistemoje panaikinti arba pakeisti planavimo iniciatorių? (PDF)
 • Kaip TPDRIS nutraukti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS sustabdyti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS tęsti sustabdytą teritorijų planavimo procesą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pakeisti pateiktus dokumentus ir juos aktualizuoti? (WMV)
 • Dėl planavimo iniciatoriaus įgaliojimo teritorijų planavimo dokumento rengėjui atlikti planavimo iniciatoriaus veiksmus TPDRIS. (PDF)
 • Kaip TPDRIS pradėti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą? (PDF)

Teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, teritorijų planavimo vadovams:

 • Kaip TPDRIS paskelbti sprendinius? (WMV)
 • Kaip pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento sprendinius? (WMV)
 • Kaip pakeisti TPDRIS paskelbtus sprendinius? (WMV)

Visuomenei:

 • Kaip elektroniniu būdu pateikti pasiūlymą dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
 • Kaip TPDRIS peržiūrėti planavimo organizatoriaus atsakymą į pateiktą pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento? (WMV)

Teritorijų planavimo dokumentą derinančiai institucijai:

 • Kaip suderinti teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo komisijoje? (PDF)
 • Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos nario paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
 • Kaip TPDRIS pakeisti Teritorjų planavimo komisijos nario paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
 • Informacija kaip pratęsti teritorijų planavimo dokumento derinimo terminą pagal TPĮ 26 str. 8 d. (PDF)

Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui:

 • Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos pirmininko paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)

Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai:

 • Kaip TPDRIS panaikinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)

Institucijai, išduodančiai planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentui rengti:

 • Kaip išduoti planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip pateikti atsakymą planavimo organizatoriui išnagrinėjus jo prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
 • Kaip TPDRIS pratęsti planavimo sąlygų galiojimo terminą?(WMV)
 • Kaip planavimo sąlygas išduodančiai institucijai ir planavimo organizatoriui pakeisti išduotas planavimo sąlygas kitomis? (WMV)

ENGLISH VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8-5)2722748, faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210