Naujienos

« Grįžti atgal

Svarbi informacija!

Informuojame, kad nuo 2021-07-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimams, įtakojantiems detaliųjų, bendrųjų ir specialiųjų planų rengimo procesų vykdymą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – TPDR), turės keistis kai kurie TPDRIS ir TPDR funkcionalumai.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) pateiktą informaciją minėtus pakeitimus numatoma realizuoti Ministerijos vykdomo projekto „Pažangių e. paslaugų, susijusių su TP, plėtra (EPTP)" (toliau – projektas) apimtyje, kurio pabaiga numatyta 2022 m. vasario mėn. Šio projekto metu taip pat bus patobulinti (modernizuoti) esami bei sukurti nauji TPDRIS ir TPDR funkcionalumai, leidžiantys patogiau naudotis sistemų teikiamomis paslaugomis.
Pereinamuoju laikotarpiu, iki kol bus įgyvendintas Ministerijos projektas, siūlome vadovautis kartu su Ministerija suderintomis rekomendacijomis (pridedama), kaip TPDRIS ir TPDR turėtų būti įgyvendinti (užtikrinti) nuo liepos 1 d. galiosiantys TPĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimai.

Rekomendacijos (PDF, 771 KB)


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333