Naujienos

Svarbi informacija!

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į teritorijų planavimo (toliau – TP) proceso dalyvių klausimus / pastebėjimus, susijusius su TP procesu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS) naudojimu, pastebėjo, kad sistemoje, rengiant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentą (toliau – TPD), ne visuomet planavimo organizatorius (už atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakinga Vyriausybės įgaliota ar Seimo paskirta valstybės institucija) tinkamai pasirenka TP proceso šabloną.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl valstybei svarbių projektų TPD rengimo, valstybei svarbių projektų TPD planavimo organizatorius – už atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakinga Vyriausybės įgaliota ar Seimo paskirta valstybės institucija, norėdama pradėti šio dokumento rengimą, TPDRIS turi pasirinkti „Valstybei svarbių projektų (detaliojo) teritorijų planavimo dokumento rengimas", „Valstybei svarbių projektų (specialiojo) teritorijų planavimo dokumento rengimas" arba „Valstybei svarbių projektų (bendrojo) teritorijų planavimo dokumento rengimas", priklausomai nuo kokios rūšies TPD norima pradėti rengti. Pasirinkus vieną iš šių siūlomų šablonų, TPDRIS TP procesas vykdomas pagal TPĮ 23 str. nustatytą tvarką.

Pažymėtina, kad TPDRIS visuose TP procesuose yra numatytas požymis „Valstybei svarbus" „Taip" arba „Ne". Atkreipiame dėmesį, kad TPDRIS, pasirinkus tam tikros rūšies ir lygmens TP proceso šabloną ir, nurodžius požymį „Valstybei svarbus " „Taip", TP procesas nebus vykdomas pagal TPĮ 23 str. nustatytą tvarką, šiems TP procesams bus taikoma tam tikro rengiamo specialiojo plano taisyklėse ar Kompleksinių TPD rengimo taisyklėse nustatyta tvarka.


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333