Naujienos

« Grįžti atgal

Informacija dėl laikino TPDRIS ir TPDR sistemų neveikimo

Dėl sudėtingų techninių gedimų kol kas nepavyksta atkurti Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS). Informuojame, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcijos) specialistai imasi visų priemonių, jog sistemų veikimas būtų atstatytas artimiausiu metu. Apgailestaujame, kad dėl itin sudėtingų sistemos įrangos gedimo šalinimo darbų juos atliekantys tiekėjai kol kas negali nurodyti konkrečios datos kada bus atnaujintas TPDRIS veikimas.  

Atsiprašome už nepatogumus ir primename, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 47 straipsnio nuostatas visas teritorijų planavimo procedūras planavimo organizatoriai, dokumentų rengėjai, viešojo administravimo subjektai ir kiti teritorijų planavimo proceso dalyviai turi atlikti naudodamiesi TPDRIS, todėl kitokiu būdu (pavyzdžiui, popierine forma) vykdyti teritorijų planavimo proceso procedūrų laikino sistemų neveikimo metu nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai,  pradėjus veikti TPDRIS teritorijų planavimo procesai toliau turės būti vykdomi TPDRIS teisės aktų nustatyta tvarka.

Suprasdami, jog sistemos neveikimo laikotarpiu pradėtos teritorijų planavimo proceso procedūros negalėjo būti užbaigos per teisės aktuose nustatytus terminus t. y. institucijos negalėjo pateikti atsakymų į TPDRIS pateiktus prašymus išduoti teritorijų planavimo sąlygas, suderinti ir patikrinti dokumentus, pradėjus veikti TPDRIS,  bus sudaryta galimybė institucijoms užbaigti pradėtus procesus ir procedūras, pratęsiant jų terminą tokiam darbo dienų skaičiui, koks buvo likęs iki TPDRIS gedimo pradžios, kad nereikėtų teikti pakartotinų prašymų.

Tuo pačiu informuojame,  kad TPDRIS laikino neveikimo laikotarpiu vykdytų  teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų, apie kurias informacija buvo teikta teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus TPDRIS,  kartojimas netikslingas. Atsižvelgiant į tai, nebus reikalaujama  iš naujo pakartoti visos viešinimo procedūros. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą viešinimo procedūrą, pradėjus veikti TPDRIS visuomenei turės būti sudaryta galimybė teisės aktų nustatytais terminais  tik per TPDRIS susipažinti su dokumento sprendiniais  ir  teikti pasiūlymus bei dalyvauti pakartotiniame viešame svarstyme.

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333