Naujienos

BAIGTA SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO KEITIMO (TOLIAU – DP KEITIMAS) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

2021 m. birželio 4 d.  baigta DP keitimo baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija.

Atsižvelgiant į SĮ "VILNIAUS PLANAS" pastabas, buvo atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

  • Patikslintos gatvės, esančios tarp gyvenamųjų namų ir planuojamos teritorijos, raudonosios linijos;
  • Laisvai valstybinei žemei, patenkančiai į gatvės raudonąsias linijas, suplanuota papildoma T6 teritorija - Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);
  • Projektas papildytas NŽT sutikimu tiesti inžinerinius tinklus laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai.


Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021.05.20 rašte Nr. REG179372 patektus nepritarimo projektui motyvus, buvo šie pakeitimai ir papildymai:

  • Laisvoje valstybinėje žemėje, kuri nepatenka į gatvės raudonąsias linijas, suplanuota T7 teritorija - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ). Pataisyti brėžiniai, papildyta reglamentų lentelė pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte.
  • Pagrindiniame brėžinyje įrašyta 11 pastaba.

Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnyje, įsigaliojusiame 2021 m. vasario 1d., 3 dalyje nurodoma:  „<...> teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje".


Pasiūlymai dėl DP keitimo neteikiami (nepriimami, nes jie nebus nagrinėjami), pakartotinas viešas svarstymas nerengiamas.


Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais DP keitimo sprendiniais galima nuo 2021m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-20-469), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra.


Teritorijų planavimo komisijoje suderintas DP keitimas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333