Prašymai

  1. prašymas išduoti planavimo sąlygas / planavimo sąlygų gavimas;
  2. prašymas suderinti TPD sprendinius / suderintų TPD sprendinių dokumento gavimas;
  3. prašymas patikrinti TPD / patikrinto TPD dokumento gavimas;
  4. prašymas patvirtinti TPD / patvirtinto TPD dokumento gavimas;
  5. prašymas įregistruoti TPD / įregistruoto TPD dokumento gavimas.

Apie paslaugos suteikimo rezultatus naudotojai perspėjami žinutėmis el. paštu bei portale (www.tpdris.lt) matomi patvirtinti/atmesti prašymai.

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333