Naujienos

« Grįžti atgal

Svarbu! Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo!

Informuojame, kad dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS arba sistema) klaidos nuo 2017-08-28 teritorijų planavimo (toliau – TP) sąlygas išduodančios institucijos TP sąlygas tvirtinantis asmuo negali el. parašu pasirašyti TP sąlygų, todėl ši institucija negali jų išduoti per teisės aktais nustatytus terminus. Per nustatytą terminą nepateikus TP sąlygų TPDRIS automatiškai sukuriamas pranešimas apie jų neišdavimą. Jeigu TP sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui apie neišdavimo priežastis nepranešta, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti TP dokumentą. Šiuo metu nustatyta kita TPDRIS klaida – nesukuriami automatiniai pranešimai apie TP sąlygų neišdavimą laiku. Atkreipiame dėmesį, kad šios susijusios problemos sprendžiamos.

Atkreipiame dėmesį, kad planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymas išduoti TP sąlygas turi būti pateiktas TPDRIS. Kol minėtos TPDRIS klaidos neištaisytos, TP sąlygas išduodančios institucijos šias sąlygas gali išduoti ne per šią sistemą. TP sąlygas išduodanti institucija sąlygas (popierinio pavidalo) gali išduoti ir suėjus jų išdavimo terminui, jei prašymas šiai institucijai buvo pateiktas per TPDRIS. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo per TPDRIS išduotas TP sąlygas (pdf formatu) turi pridėti prie rengiamo dokumento – prašymo suderinti TP dokumento sprendinius.

Pažymime, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) netaikys administracinių nuobaudų dėl TP sąlygų neišdavimo tuo laikotarpiu, kai sistemoje buvo klaida.

Apie TPDRIS klaidų ištaisymą informuosime interneto svetainių www.tpdris.lt ir www.vtpsi.lt skyriuose „Naujienos".

Dėl klausimų, susijusių su TPDRIS naudojimu, prašom kreiptis į Inspekcijos Informacinių sistemų valdymo skyrių tel. (8 5)  272 8324, (8 5)  203 1284 arba el. paštu tpdris@vtpsi.lt.

Atsiprašome dėl sistemos klaidų.


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210