Naujienos

« Grįžti atgal

Svarbi informacija!

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo" ( toliau – BP),  patvirtino BP keitimą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. K-RJ-13-16-209.
 
BP keitimas 2021-06-08 registruotas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) – TPD Nr.T00086338.
 
Pradėjus įgyvendinti BP sprendinius, kompleksinio teritorijų planavimo dokumente pastebėtos techninės klaidos.
 
Savivaldybės administracija, siekdama pašalinti teritorijų planavimo dokumento technines klaidas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6, 12 punktais, ketina  rengti dokumento koregavimą, taisant technines klaidas.
 
Pastebėjus techninę klaidą  šiame dokumente, prašome pranešti nurodytu adresu: savivaldybe@vilnius.lt iki 2022-05-30. Pažymime, kad šiame etape bus taisomos tik techninės  klaidos. (Teritorijų planavimo dokumento techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinio esmė ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą.)  

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333