Naujienos

« Grįžti atgal

BAIGTA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TOLIAU – BP KEITIMAS) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

BAIGTA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  KEITIMO (TOLIAU – BP KEITIMAS) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

 

SU BP KEITIMO SPRENDINIAIS SUPAŽINDINAMA VISUOMENĖ

 

Informuojame, kad planavimo organizatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. XIV-158), 26 straipsnio 4 dalimi, 2021 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. A51-29844/21(3.3.16.1E-AD24) nusprendė baigti rengti, derinti, tikrinti ir tvirtinti pagal šio įstatymo nuostatas.

2021 m. balandžio 28 d.  baigta BP keitimo baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija.

 Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio, įsigaliojusiame 2021 m. vasario 1d., 3 dalyje nurodoma:  „<...> teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje".

Pasiūlymai dėl BP keitimo neteikiami (nepriimami, nes jie nebus nagrinėjami), pakartotinas viešas svarstymas nerengiamas.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais BP keitimo sprendiniais galima nuo 2021m. gegužės 5d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-RJ-13-16-209), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/bendrojo-plano-keitimas/; https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/vilniaus-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrojo-plano-sprendiniai/.

 Teritorijų planavimo komisijoje suderintas BP keitimas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

 

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333