LR aplinkos ministerija

MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS

1.  Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema

Rengimo pradžios data: 2013-08-19

TPD rūšis: Specialusis

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-884 „Dėl Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemos pakeitimo"

Būsena: Baigtas. Įsigaliojo.

Tvirtinimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. D1-907 „Dėl Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos pakeitimo"

Registracijos TPD registre Nr.: T00074247

Registracijos data: 2014-12-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Alytaus apskrities miškų tvarkymo schema

Rengimo pradžios data: 2013-08-19

TPD rūšis: Specialusis

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-883 „Dėl Alytaus apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo"

Būsena: Baigtas. Įsigaliojo.

Tvirtinimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. D1-588

Registracijos TPD registre Nr.: T00076663

Registracijos data: 2015-08-14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schema

Rengimo pradžios data: 2015-01-21

TPD rūšis: Specialusis

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-890 „Dėl Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo"

Būsena: Parengta

Tvirtinimo pagrindas: 

Registracijos TPD registre Nr.: T00077737

Registracijos data: 2016-01-12

Parengiamojo etapo dokumentai:

Įsakymo projektas "Dėl Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo"

Sprendimas pradėti rengti Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemą

Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo darbų programa

Priimtas sprendimas dėl Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Rengimo etapo dokumentai:

Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Šakių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Šakių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Baigiamojo etapo dokumentai:

Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schemą

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kauno apskrities miškų tvarkymo schema

Rengimo pradžios data: 2014-11-07

TPD rūšis: Specialusis

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-891 „Dėl Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo"

Būsena: Rengiama

Tvirtinimo pagrindas: 

Registracijos TPD registre Nr.: T00078559

Registracijos data: 2016-06-02

Parengiamojo etapo dokumentai:

Įsakymo projektas "Dėl Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo"

Sprendimas pradėti rengti Kauno apskrities miškų tvarkymo schemą

Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo darbų programa

Priimtas sprendimas dėl Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Rengimo etapo dokumentai:

Baigiamojo etapo dokumentai:

Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Kauno apskrities miškų tvarkymo schemą

Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos aiškinamasis raštas (projektinis)

Kauno apskrities Birštono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Birštono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Jonavos rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Jonavos rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Kaišiadorių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Kaišiadorių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Kauno miesto savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai) :

Kauno apskrities Kauno miesto savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Kauno rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Kauno rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Kėdainių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Kėdainių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Prienų rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Prienų rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

Kauno apskrities Raseinių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų grupės ir pogrupiai (projektiniai)

Kauno apskrities Raseinių rajono savivaldybės miškų tvarkymo schema. Miškų naudotojai (projektiniai)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Tauragės apskritites miškų tarkymo schema

Rengimo pradžios data: 2012-01-15

TPD rūšis: specialusis

Planavimo pagrindas: Aplinkos ministro 2012 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-6

Būsena: parengtas projektas viešinamas

Tvirtinimo pagrindas:

Registracijos TPD registre Nr.:

Registracijos data:

Parengiamojo etapo dokumentai:

Aplinkos ministro įsakymo projektas dėl Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Sprendimas pradėti rengti Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemą

Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo darbų programa

Rengimo etapo dokumentai:

projektas:

www.am.lt/VI/index.php#a/17709

 

 

 

 

 

 

Baigiamojo etapo dokumentai:

Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemą

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333