Web Content Display

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų), pradėtos nuo 2015-10-05 priimtų sprendimų dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų pagrindu, turi būti vykdomos per TPDRIS. Su pradėtų rengti TPD procesų dokumentais ir kita aktualia informacija galima susipažinti:

ENGLISH VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8-5)2722748, faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210