Anykščių raj. sav. TPD

Anykščių raj - Prašymų pakeisti/nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą su informacija apie pasiūlymų teikimą, taip pat sprendimų dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo pakeitimo/nustatymo pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą viešinimas

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3430/0003:64), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., KAVARSKO M., J. TUMO-VAIŽGANTO G. 50, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Prašymo paskelbimo data: 2022-01-14

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022 m. sausio 13 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-16) dėl žemės sklypui (kadastro Nr. 3430/0003:64), esančiam Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Kavarsko m., J. Tumo-Vaižganto g. 50, nustatyti papildomą žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:0320), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., VIKONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2022-01-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022 m. sausio 10 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-8) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:0320), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Vikonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3480/0001:0850), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., SURVILŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2022-01-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022 m. sausio 10 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-99) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3480/0001:0850), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Survilų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3426/0001:34), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., NAUJŲJŲ ELMININKŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 21 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-880) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3426/0001:34), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Naujųjų Elmininkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:569), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., PALAUKIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5070) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:569), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Palaukiškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-17+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Palauki%C5%A1ki%C5%B3%20k.%29%203470-0003-0569.pdf/42f76f8c-e62a-4bed-8917-1c9057304393

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3426/0003:330), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., PAVARIŲ III K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5067) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3426/0003:330), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavarių III k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-18+d%C4%97l+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20sen.%2C%20Pavari%C5%B3%20III+k.%29%203426-0003-0330.pdf/d3318f63-dd08-4b8a-b33f-2003d2a52857

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3422/0002:226), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., KALNIEČIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5063) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3422/0004:226), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kalniečių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-19+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Kalnie%C4%8Di%C5%B3%20k.%29%203422-0002-0226.pdf/233f6875-effd-4532-9931-9909eb8b5ee9

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3422/0002:225), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., KALNIEČIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5060) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3422/0002:225), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kalniečių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-20+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Kalnie%C4%8Di%C5%B3%20k.%29%203422-0002-0225.pdf/f152c8ef-33e8-40ed-8cab-3a405b4f5e28

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3422/0002:49), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., MORKŪNIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5052) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3422/0002:49), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Morkūniškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-21+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Mork%C5%ABni%C5%A1k%C5%B3%20k.%29%203422-0002-0049.pdf/c49c804d-5389-4689-93d9-10f3cd411090

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0002:101), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., VILKABRUKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-877) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0002:101), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Vilkabrukių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-25+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Vilkabruki%C5%B3%20k.%29%203470-0002-0101.pdf/5e739e15-1703-464d-a955-91dcc1b960c8

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:481), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., GRIKIAPELIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-875) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:481), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Grikiapelių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-26+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Grikiapeli%C5%B3%20k.%29%203470-0004-0481.pdf/7658fcb0-b1ba-4ef1-974f-fa0792a47df7

PPRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:53), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., PALAUKIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-873) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:53), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Palaukiškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytasi, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-14+d%C4%97l+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Palauki%C5%A1ki%C5%B3%20k.%29%203470-0003-0053.pdf/4bab4315-f009-452b-bf53-ca2e87bf32b7

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0008:14), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., TILTO  G. 6, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 15 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-5012) dėl žemės sklypui (kadastro Nr. 3403/0008:14), esančiam Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Tilto g. 6, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1168+b%C5%ABdo+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20m.%2C%20Tilto%C5%B3%20g.+6%29.pdf/555b17a2-b52e-4ddb-b677-6f9328705cf6

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3482/0001:139), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., VAŠUOKĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-09

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 8 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-860) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3482/0001:139), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vašuokėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0001:712), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., MILIŪNIŠKIO K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 7 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-859) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0001:712), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Miliūniškio k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas//documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1139+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Mili%C5%ABni%C5%A1kio+k.%293470-0001-0712.pdf/f2280738-9cfa-44f7-b08f-0b70a9abe58a

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:484), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., PALAUKIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 7 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-858) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:484), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Palaukiškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas//documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1138+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Palauki%C5%A1ki%C5%B3%20k.%293470-0003-0484.pdf/7349a53c-95ba-406a-82a7-612b902fb483

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3424/0001:274), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., DEBEIKIŲ SEN., RAŠIMŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 7 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-856) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3424/0001:274), esančio Anykščių r. sav., Debeikių sen., Rašimų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1137+paskirties+%28Debeiki%C5%B3%20sen.%2C%20Ra%C5%A1im%C5%B3%20k.%293424-0001-0274.pdf/01c1c725-1dea-4a11-a1fc-e0eeaaeb6aab

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0011:83), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., KĘSTUČIO G. 1A, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 3 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-852) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0011:83), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Kęstučio g. 1A, pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos..

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1132+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20m.%2C%20K%C4%99stu%C4%8Dio+g.+1A%29.pdf/a237c226-9bf9-41be-a345-c2e581f57446

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0019:86), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., VILNIAUS G. 101, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 3 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-4814) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0019:86), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Vilniaus g. 101, pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1133+b%C5%ABdo+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20m.%2C%20Vilniaus+g.+101%29.pdf/47844d5c-b7a8-4b4e-9417-593e5c611de3

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3482/0002:158), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., NAUJASĖDŽIO K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 2 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-850) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3482/0002:158), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Naujasėdžio k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1134+paskirties+%28Tro%C5%A1k%C5%ABn%C5%B3%20sen.%2C%20Naujas%C4%97d%C5%BEio+k.%293482-0002-0158.pdf/5a5a3659-9a1a-4008-a3d2-b12e149209bc

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3482/0002:252), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., VAŠUOKĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 2 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-849) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3482/0002:252), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vašuokėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1125+paskirties+%28Tro%C5%A1k%C5%ABn%C5%B3%20sen.%2C%20Va%C5%A1uok%C4%97n%C5%B3%20k.%293482-0002-0252.pdf/00b0a15a-cdbe-4ea4-93fe-f4b7db01a843

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3454/0002:506), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VIKONIŲ K., GYLIŲ G. 3F, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-12-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. gruodžio 1 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-843) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0002:506), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vikonių k., Gylių g. 3F, nustatyti žemės naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1107+d%C4%97l+b%C5%ABdo+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20sen.%2C%20Vikoni%C5%B3%20k.%293454-0002-0506+%282%29.pdf/660bce9f-d9f1-4f38-b7ab-f2953980e6c0

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:261), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 26 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-835) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:261), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Butėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1095+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20But%C4%97n%C5%B3%20k.%293470-0004-0261.pdf/b0907a15-b8e2-45a4-b8b3-ac6571bb8549

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3430/0003:82), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., PAŠILČIŠKIO K. 2, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 26 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-4723) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3430/0003:82), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Pašilčiškio k. 2, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš kitos paskirties, naudojimo būdo – komercinės paskirties objektų teritorijos, į žemės ūkio  paskirtį, naudojimo būdą – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai. 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1096+paskirties+%28Skiemoni%C5%B3%20sen.%2C%20Pa%C5%A1il%C4%8Di%C5%A1kio+k.+2%293430-0003-0082.pdf/cc9412df-e446-47bd-8b84-75bad06d92f6

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0005:257), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., KUŠLIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 24 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-832) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0005:257), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kušlių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-1085+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Ku%C5%A1li%C5%B3%20k.%293470-0005-0257.pdf/483fb6be-f4d9-4f82-9551-03e0d3dc432c

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3440/0002:214), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., MAČIONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 17 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-822) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3440/0002:214), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdų – rekreacinio naudojimo žemės sklypai, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3456/0003:2), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., KATLĖRIŲ K. 11A, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 16 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-821) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3456/0003:2), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Katlėrių k. 11A, pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3468/0004:36), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., SLABADOS K. 1, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-11-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. lapkričio 15 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-814) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3468/0004:36), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Slabados k. 1, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į miškų ūkio paskirtį.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:630), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., SAUSALAUKĖS K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 28 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-790) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:630), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Sausalaukės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-980+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Sausalauk%C4%97s+k.%293470-0004-0630.pdf/4fd7c7ba-b3d8-4d8b-8472-b99365269615

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0001:276), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BAJORŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 28 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-791) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0001:276), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Bajorų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-978+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Bajor%C5%B3%20k.%293470-0001-276.pdf/b4d1fa28-6200-4203-949e-4ed2a8498758

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:51), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., SAUSALAUKĖS K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 28 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-790) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:51), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Sausalaukės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-979+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Sausalauk%C4%97s+k.%293470-0004-0051.pdf/f085287b-c38f-41d0-8826-1bd8e994109a

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0002:83), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., KUODŽIUPIO K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 28 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-789) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0002:83), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kuodžiupio k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-977+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Kuod%C5%BEiupio+k.%293470-0002-0083.pdf/85a6f023-8c79-4caa-88b5-44b2fa7e4452

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3414/0001:187), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ŠEIMYNIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-783) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3414/0001:187), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Šeimyniškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3454/0002:426), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VIKONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 26 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-782) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0002:426), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vikonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-997+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20sen.%2C%20Vikoni%C5%B3%20k.%293454-0002-0426.pdf/6f557d31-76a0-4e52-9189-7258e8cc1c34

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3416/0002:328), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., JUŠKONIŲ K., JUŠKONIŲ G. 7, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 26 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-781) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3416/0002:328), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Juškonių k., Juškonių g. 7,  nustatyti papildomą naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-996+b%C5%ABdo+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20sen.%2C%20Ju%C5%A1koni%C5%B3%20k.%2C%20Ju%C5%A1koni%C5%B3%20g.+7+%293416-0002-0328.pdf/ff45205c-062f-40be-8ba2-e46f14dd5934

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3414/0005:63), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VĖJELIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-776) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3414/0005:63), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vėjeliškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-975+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20sen.%2C%20V%C4%97jeli%C5%A1ki%C5%B3%20k.%293414-0005-0063.pdf/9802e26a-a10e-4bec-8d48-811e2b25da81

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0021:83), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., PAŠVENTUPIO G. 3, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 20 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-774) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0021:83), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Pašventupio g. 3, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

/documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-972+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20m.%2C%20Pa%C5%A1ventupio+g.+3%293403-0021-0083.pdf/a0ec1b56-2888-49b0-85f3-9c20c5b6448c

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3434/0001:234), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., ŠILELIO VS., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 19 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-773) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3434/0001:234), esančio Anykščių r. sav., Kurklių sen., Šilelio vs., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3440/0002:170), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., PAEŽERIŲ III K. 3, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 15 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-768) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3440/0002:170), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Paežerių III k. 3, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-956+paskirties+%28Skiemoni%C5%B3%20sen.%2C%20Pae%C5%BEeri%C5%B3%20III+k.+3%29.pdf/b101e5e9-f2c3-4cb5-8a79-5baec126de95

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:421), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., PAURIŠKIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 15 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-4192) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:421), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Pauriškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

/documents/21969/0/1-A%C4%AE%20paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Pauri%C5%A1ki%C5%B3%20k.%293470-0004-0421.pdf/8c301ab5-153a-4196-8175-174eb15961a3

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR 3482/0002:158, NR 3482/0002:275, NR 3482/0002:252 ), ESANČIŲ ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., NAUJASĖDŽIO K. BEI VAŠUOKĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 14 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-4184) dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 3482/0002:158, 3482/0002:275, 3482/0002:252), esančių Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Naujasėdžio k. bei Vašuokėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3454/0002:6), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VIKONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 5 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-744) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0002:6), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vikonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3440/0002:170), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., PAJUOSTINIO K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 4 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-742) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0001:512), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pajuostinio k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3440/0002:170), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., PAEŽERIŲ III K. 3, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-10-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. spalio 1 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-739) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3440/0002:170), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Paežerių III k. 3, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3482/0002:274), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., VAŠUOKĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-27

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 24 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-727) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3482/0002:274), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vašuokėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-906+paskirties+%28Tro%C5%A1k%C5%ABn%C5%B3%20sen.%2C%20Va%C5%A1uok%C4%97n%C5%B3%20k.%293482-0002-0274.pdf/110f7f78-7876-44ad-a78b-abef43c967c8

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0002:45), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., ŠEIMYNIŠKĖLIŲ G. 5, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 22 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-723) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0002:45), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Šeimyniškėlių g. 5,  pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3454/0002:43), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VIKONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-09

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 8 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GD-3680) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0002:43), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vikonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – inžinerinių struktūrų.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). 

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3420/0001:456), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., DABUŽIŲ II K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 6 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-672) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3420/0001:456), esančio Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dabužių II k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:447), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., SAUSALAUKĖS K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 3 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-668) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:447), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Sausalaukės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/0/1-A%C4%AE-830+d%C4%97l+paskirties+keitimo+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Sausalauk%C4%97s+k.%293470-0004-0447+.pdf/84f252c6-6fcc-4204-8657-339ab25e9f41

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0013:99), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., DARIAUS IR GIRĖNO G. 21, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-09-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 2 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-666) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0013:99), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Dariaus ir Girėno g. 21, nustatyti papildomą naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos..

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas/documents/21969/0/1-A%C4%AE-844+paskirties+%28Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20m.%2C%20Dariaus+ir+Gir%C4%97no+g.+21%29%203403-0013-0099.pdf/348e4cc6-4181-4ccb-9276-c514973ef0c6

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3440/0002:237), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., MAČIONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 20 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-640) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3440/0002:237), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-814+paskirties+%28Skiemoni%C5%B3%20sen.%2C%20Ma%C4%8Dioni%C5%B3%20k%29.pdf/f730c118-4e32-4f12-a532-4607e688a5ea

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:364), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., GRIKIAPELIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-617) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:364), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Grikiapelių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3426/0001:699), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., NAUJŲJŲ ELMININKŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-09

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 5 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-613) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3426/0001:699), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Naujųjų Elmininkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3484/0002:141), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., VIEŠINTŲ SEN., PASUOSIO VS., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 4 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-608) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3484/0002:141), esančio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Pasuosio vs., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0004:67), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., VIKONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 2 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-610) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:67), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Vikonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-732+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Vikoni%C5%B3%20k.%293470-0004-0067.pdf/8f214511-3b05-4fb7-8d44-575905522b25

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:73), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-08-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 2 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-611) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:73), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Butėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-731+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20But%C4%97n%C5%B3%20k.%293470-0003-0073.pdf/954c8927-bb0a-450c-b050-959aa89fce7f

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3403/0007:115), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ M., GEGUŽĖS G. 1C ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 27 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-592) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3403/0007:115), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Gegužės g. 1C, žemės naudojimo būdo keitimo iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:461), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-27

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 26 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-590) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:461), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Butėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į miškų ūkio paskirtį, naudojimo būdą– ūkinių miškų sklypai.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/1573267/1-A%C4%AE-733+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20But%C4%97n%C5%B3%20k.%293470-0003-0461.pdf/27b7d5dd-8415-4345-ab33-1f7a8a08d7ca

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3428/0003:448), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., DEGIONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 20 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-580) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0003:448), esančio Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Degionių k. 6, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3454/0002:95), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., GYLIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 19 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-574) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0002:95), esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Gylių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – nenustatytas, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0003:460), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-13

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 12 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-569) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:460), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Butėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 3470/0001:901), ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., SAUSLAUKĖS K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Prašymo paskelbimo data: 2021-07-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. yra gautas prašymas (reg. Nr. 1-GP-546) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0001:0901), esančio Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Sausalaukės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, į kitą paskirtį, naudojimo būdą– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. p. info@anyksciai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendimas /documents/21969/0/1-A%C4%AE-616+paskirties+%28Sv%C4%97das%C5%B3%20sen.%2C%20Sausalauk%C4%97s+k.%29%203470-0001-0901.pdf/a5e0e901-4acf-4ec4-b644-bff8a55c4f71


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210