Pagėgių sav. TPD

« Grįžti atgal

Pagėgių - Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

Informuojame, kad parengtas Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parko išdėstymo specialusis planas.

Planavimo pagrindas:Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 09 26 sprendimas Nr. T-181 „Dėl specialiojo plano rengimo vėjo jėgainių parkų išdėstymui Pagėgių savivaldybėje".

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT- 99288 Pagėgiai , tel. (8 441) 57482, el. paštas:d.butvydiene@pagegiai.lt, www.pagegiai.lt

Rengėjas:UAB "Urbanistika", A. Goštauto g. 8, LT- 01108 Vilnius, kontaktinisasmuo: PV Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8 699 79 322, el. paštas: ruta@urbanistika.lt

Planuojamateritorija: Pagėgių savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1.    Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti  saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

2.    Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;

3.    Reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose);

4.     Numatyti žemės sklypus vėjo jėgainių parkams ir infrastruktūros koridoriams.

 

Planavimo darbų programa:

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas. Rengimo etapas – esamos būklės analizė, koncepcija, sprendinių konkretizavimas, viešinimo procedūros.

Specialiojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas, brėžiniai, procedūrų dokumentai.

Darbų atlikimo terminas: 2015 m. rugpjūčio 3 d.

Su parengtu Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parko išdėstymo specialiuoju planu galima susipažinti nuo š.m. birželio mėn. 29 d. iki liepos 21 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje arba  pas plano rengėją nurodytais adresais. Viešas svarstymas  įvyks liepos mėn. 21 d. 13 val. Pagėgių savivaldybės patalpose Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus raštu galima teikti plano organizatoriui ar rengėjui nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovas teikdamas pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210