Neringos sav. TPD

« Grįžti atgal

Neringos - Detalieji planai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ GINTARO ĮLANKOS TERITORIJOS, JUODKRANTĖJE, NERINGA RYTINĖS DALIES DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.:

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl detaliojo plano rengimo (Nuoroda);
 • Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  dėl detaliojo plano rengimo tikslų ir planavimo darbų programos (PDF);
 • Informacija apie pritarimą detaliojo plano koncepcijai (Nuoroda);
 • Skelbimas apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais (Nuoroda).

 

INFORMACIJA APIE  RENGIAMĄ TERITORIJOS NERINGOS MIESTE PAMARIO G. 19 IR G.D. KUVERTO G. 5 ŪKINIO STATINIO DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

 

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.:

 

Parengiamojo etapo dokumentai:

 •  Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl inicijavimo (PDF);
 • Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl detaliojo plano keitimo (PDF);
 • Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  dėl detaliojo plano keitimo (PDF);
 • Teritorijų planavimo inicijavimo sutartis (PDF);
 • Planavimo darbų programa (PDF);
 • http://www.neringa.lt/index.php?432426991

 

Rengimo etapo dokumentai:

- susipažinimas su parengtu detaliojo plano keitimu http://www.neringa.lt/index.php?1047157610

- aiškinamasis raštas (PDF)

- pagrindinis brėžinys (PDF)

 

Baigiamojo etapo dokumentai:

 

_________________________________________

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI NIDOS PAGRINDINIO PAJŪRIO APTARNAVIMO CENTRO TERITORIJOS BEI JOS ARTIMOS APLINKOS DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pradžios data: 2015-02-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.:

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

 •  Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymas Nr. V13-543 „Dėl Nidos pagrindinio pajūrio aptarnavimo centro teritorijos bei jos artimos aplinkos detaliojo teritorijų planavimo proceso pradžios".
 • Planavimo darbų programa;
 • http://www.neringa.lt/go.php/lit/INFORMACIJA-APIE-PRADEDAMA-RENGTI-NIDOS-PAGRINDINIO-PAJURIO-APTARNAVIMO-CENTRO-TERITORIJOS-BEI-JOS-ARTIMOS-APLINKOS-DETALUJI-PLANA/2689

Rengimo etapo dokumentai:

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) išvada

Koncepcija

Viešas svarstymas

Baigiamojo etapo dokumentai

______________________

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI PERVALKOS EKOTURIZMO KEMPINGO IR VAIKŲ STOVYKLOS BEI JOS ARTIMOS APLINKOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pradžios data: 2015-02-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.:

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

Rengimo etapo dokumentai:

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) išvada

Koncepcija

Viešas svarstymas

Baigiamojo etapo dokumentai

________________________

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI INDIVIDUALIŲ GARAŽŲ NIDOJE, PURVYNĖS G. 39, DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Rengimo pradžios data: 2015-03-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: 000232000015

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

-----------------

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS NIDOS GYVENVIETĖS I-ŪKINIO SEKTORIAUS RYTINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Rengimo pradžios data: 2015-02-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: 000232000047

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

- Skelbimas apie susipažinimą su parengtu dokumentu: http://www.neringa.lt/index.php?-493437000

___________________________

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS NIDOS GYV., SKRUZDYNĖS GATVĖJE TARP PASTATŲ 6 - 22 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Rengimo pradžios data: 2015-01-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: 000232000036

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

Rengimo etapo dokumentai:

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) išvada

Koncepcija

Viešas svarstymas

Baigiamojo etapo dokumentai

__________________

 

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI ŠIAURINĖS PURVYNĖS GATVĖS TERITORIJOS, NIDOS GYVENVIETĖJE, NERINGOJE DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pradžios data: 2015-01-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

Rengimo etapo dokumentai:

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) išvada - http://www.neringa.lt/index.php?-1873272460

Koncepcija http://www.neringa.lt/index.php?1320523424

Viešas svarstymas

Baigiamojo etapo dokumentai

________________

 

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS PRIE PERVALKOS G. 23,25,27 PASTATŲ NERINGOJE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Rengimo pradžios data: 2014-12-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: 000232000169

 
000232000091

Parengiamojo etapo dokumentai:

 •  Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-11 įsakymas Nr. V13-691;
 • Teritorijų planavimo inicijavimo sutartis 2014-12-17 Nr. V31-218;
 • Planavimo darbų programa;
 • http://www.neringa.lt/go.php/lit/Informacija-apie-inicijuojama-rengti-teritorijos-prie-Pervalkos-g-Nr-23-25-27-pastatu-Neringoje-detaliojo-plano-koregavima/2625

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-11 įsakymas Nr. V13-691 "Dėl  Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 124, patvirtinto teritorijos prie Pervalkos g. 23,25,27 pastatų Neringoje detaliojo plano koregavimo".

Planavimo tikslai: koreguoti Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 124 patvirtinto Teritorijos prie Pervalkos g. 23,25,27 pastatų Neringoje detaliojo plano dokumentą, keičiant žemės sklypų naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir/arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Planavimo organizatorius – Neringos savivaldybės administracijos direktorius Algimantas Vyšniauskas, Taikos g. 2, Neringa, tel. (8 469) 52248, el.paštas: meras@neringa.lt .

Planavimo iniciatorius – Rytis Tomas Trakimavičius, Armandas Ambrazevičius ir Andželika Ambrazevičienė, Rytis Seniūnas, Justinas Petravičius.

Plano rengėjas – UAB "Klaipėdos projektas", Kepėjų g. 11A, Klaipėda, tel. +370 46 311461, el.p. margaritar@takas.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Susipažinimas: Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2015 m. birželio 8 d. iki 2015 birželio 19 dienos. Neringos savivaldybėje, Taikos g. 2, Neringa (architektūros skyriuje); interneto tinklalapyje www.neringa.lt - Teritorijų planavimas ir statyba, rengiami detalieji planai; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpedris.lt ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu.

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Gautų atsakymų apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus motyvuotus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

________________________

 

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI SKLYPO PERVALKOS G. NR. 1, PERVALKOS GYVENVIETĖJE, NERINGOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ŽEMĖS SKLYPUI PERVALKOS G. 1, NERINGA, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROCESAS

 

Rengimo pradžios data: 2014-11-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: 000232000091

000232000091

 

Parengiamojo etapo dokumentai:

Baigiamojo etapo dokumentai:

Informuojame apie parengto Žemės sklypo, adresu Pervalkos g. 1, Neringa, detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 02, sprendinių, žemės sklypui Pervalkos g. Nr. 1, Pervalkos gyvenvietėje, Neringoje (kad.Nr. 2301/0003:2) detaliojo plano koregavimo baigiamojo etapo - sprendinių viešo svarstymo stadiją.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-13 įsakymas Nr. V13-644 "Dėl sklypo Pervalkos g. Nr. 1, Pervalkos gyvenvietėje, Neringoje detaliojo plano sprendinių žemės sklypui Pervalkos g. 1, Neringa, koregavimo".

Planavimo tikslas – Koreguoti Neringos savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 08d. sprendimu Nr. 02 patvirtinto žemės sklypo, adresu Pervalkos g. nr.1, Pervalkos gyv., Neringa, detaliojo plano dalies žemės sklypo Pervalkos g. 1, Neringa (kad.nr. 2301/0003:2) taikomus, nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus (žemės sklypo naudojimo būdą ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus), neprieštaraujančius galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

Planavimo organizatorius – Neringos savivaldybės administracijos direktorius Algimantas Vyšniauskas, Taikos g. 2, Neringa, tel. (8 469) 52248, el.paštas: meras@neringa.lt .

Planavimo iniciatorius – VĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.

Plano rengėjas – UAB „ASD Project", Vandžiogalos 84, Kaunas, tel.: 868394942, el. paštas: info@asdproject.lt .

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Taikos g. 2, Neringa (III aukštas, 29 kab.) bei Vandžiogalos 84, Kaunas. Pastabas ar pasiūlymus teikti raštu Neringos  savivaldybės administracijai ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Viešas svarstymas - 2014 m. gruodžio 23 d., 11 val., Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Taikos g. 2, Neringa (III aukštas, 29 kab.)

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Gautų atsakymų apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus motyvuotus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

-------------------------------------------------

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PURVYNĖS GATVĖS, NIDOS GYVENVIETĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ŽEMĖS SKLYPUI PURVYNĖS G. 19, NERINGA, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROCESAS

 

Rengimo pradžios data: 2014-04-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

 

Parengiamojo etapo dokumentai:

 

Rengimo etapo dokumentai:

 

Baigiamojo etapo dokumentai:


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210