Marijampolės sav. TPD

« Grįžti atgal

Marijampolės - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

PRADEDAMAS RENGTI „MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS"

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius@urbanistika.lt.  Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės savivaldybės teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE:

 1. Patikslinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius.

 2. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis.

 3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, gamtinius elementus, numatyti jų vizualinę apsaugą.

 4. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių (mobilaus ryšio bokštų, vėjo jėgainių) išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, taip pat ir tuos, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam LR žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas.

 5. Patikslinus (sumažinant) Marijampolės miesto ribas pietinėje dalyje, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane, patikslinti Marijampolės savivaldybės teritorijos ribas.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

 

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyti pakeitimus pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

 

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI:

Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:50000.

 

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS  10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

PRADEDAMAS RENGTI „MARIJAMPOLĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS"

 

PLANAVIMO PAGRINDAS2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštas info@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius@urbanistika.lt. Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės miesto teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS MIESTO TERITORIJOJE:

 1. Peržiūrėti automobilių transporto eismo organizavimą, įvertinant europinės vėžės geležinkelį.
 2. Numatyti automobilių transporto žiedus:
  - Saulės-Vasaros gatvių sankryžoje;
  - P. Armino-Vasaros gatvių sankryžoje;
  - Kauno-Stoties-Gamyklų gatvių sankirtoje.
 3. Patikslinti miesto susisiekimo plėtros schemą, peržiūrint gatvių kategorijas.
 4. Patikslinti miesto centrinės dalies užstatymo aukštingumo schemą.
 5. Patikslinti teritorijos funkcinį zonavimą, nurodant teritorijų užstatymo reglamentuose naudojimo būdą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.
 6. Patikslinti (sumažinant) Marijampolės miesto pietinės dalies ribas, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Keičiant Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40 optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

 

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI:

Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:5000, M 1:25000.

 

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS  10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

 

 

 

Informuojame, kad pritarta parengtai „Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" koncepcijai
 
     INFORMUOJAME, KAD PRITARTA PARENGTAI „MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO" KONCEPCIJAI

2016 m. vasario mėn. 9 d. įsakymu Nr. DV-185 Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius pritarė Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.

 

INFORMUOJAME, KAD PRITARTA PARENGTAI „MARIJAMPOLĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO" KONCEPCIJAI

 

Marijampolės savivaldybės koncepcija

Koncepcijos brėžinys        

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius@urbanistika.lt. Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės savivaldybės teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE:

 1. Patikslinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius.
 2. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis.
 3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, gamtinius elementus, numatyti jų vizualinę apsaugą.
 4. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių (mobilaus ryšio bokštų, vėjo jėgainių) išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, taip pat ir tuos, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam LR žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas.
 5. Patikslinus (sumažinant) Marijampolės miesto ribas pietinėje dalyje, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos  2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane, patikslinti Marijampolės savivaldybės teritorijos ribas.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

 

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyti pakeitimus pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

 

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI:

 Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:50000.

 

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS  10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

 
 
Informuojame, kad pritarta parengtai „Marijampolės miesto bendrojo plano keitimo" koncepcijai
 
     INFORMUOJAME, KAD PRITARTA PARENGTAI „MARIJAMPOLĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO" KONCEPCIJAI

2016 m. vasario mėn. 9  d. įsakymu Nr. DV-186 Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius pritarė Marijampolės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai.

 

Marijampolės miesto koncepcija

Koncepcijos brėžinys  

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius.motieka@urbanistika.lt. Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės miesto teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS MIESTO TERITORIJOJE:

 1. Peržiūrėti automobilių transporto eismo organizavimą, įvertinant europinės vėžės geležinkelį.
 2. Numatyti automobilių transporto žiedus:
        - Saulės-Vasaros gatvių sankryžoje;
        - P. Armino-Vasaros gatvių sankryžoje;
        - Kauno-Stoties-Gamyklų gatvių sankirtoje.
 3. Patikslinti miesto susisiekimo plėtros schemą, peržiūrint gatvių kategorijas.
 4. Patikslinti miesto centrinės dalies užstatymo aukštingumo schemą.
 5. Patikslinti teritorijos funkcinį zonavimą, nurodant teritorijų užstatymo reglamentuose naudojimo būdą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.
 6. Patikslinti (sumažinant) Marijampolės miesto pietinės dalies ribas, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

 

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Keičiant Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40 optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Alikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

 

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI:

Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:5000, M 1:25000.

 

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS  10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

 

 

Parengta rengiamo „Marijampolės savivaldybės bendrojo plano keitimo" strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita
 

 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA RENGIAMO „MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMO" STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

 

2016 m. vasario mėn. 9 d. įsakymu Nr. DV-185 Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius pritarė Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.

 

Su koncepcijos sprendiniais ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti Marijampolės savivaldybės tinklapyje www.marijampole.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

SPAV ataskaita

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius.motieka@urbanistika.lt. Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta.miciute@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės savivaldybės teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE:

1. Patikslinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius.

2. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis.

3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, gamtinius elementus, numatyti jų vizualinę apsaugą.

4. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių (mobilaus ryšio bokštų, vėjo jėgainių) išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, taip pat ir tuos, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam LR žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas.

5. Patikslinus (sumažinant) Marijampolės miesto ribas pietinėje dalyje, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos   2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane, patikslinti Marijampolės savivaldybės teritorijos ribas.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyti pakeitimus pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI: Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:50000.

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS                   10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

 

Parengta rengiamo „Marijampolės miesto bendrojo plano keitimo" strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita
 

 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA RENGIAMO „MARIJAMPOLĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO" STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

 

2016 m. vasario mėn. 9 d. įsakymu Nr. DV-186 Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius pritarė Marijampolės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai.

 

Su koncepcijos sprendiniais ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti Marijampolės savivaldybės tinklapyje www.marijampole.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

SPAV ataskaita

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt, Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8 698 38537, el. paštas saulius.motieka@urbanistika.lt. Kontaktinis asmuo: Violeta Miciūtė, tel. 8 675 11949, el. paštas violeta.miciute@urbanistika.lt

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Marijampolės miesto teritorija

BENDROJO PLANO KEITIMO APIMTIS MIESTO TERITORIJOJE:

 1. Peržiūrėti automobilių transporto eismo organizavimą, įvertinant europinės vėžės geležinkelį.
 2. Numatyti automobilių transporto žiedus:
        -Saulės-Vasaros gatvių sankryžoje;
        -P. Armino-Vasaros gatvių sankryžoje;
        -Kauno-Stoties-Gamyklų gatvių sankirtoje.
   
 3. Patikslinti miesto susisiekimo plėtros schemą, peržiūrint gatvių kategorijas.
 4. Patikslinti miesto centrinės dalies užstatymo aukštingumo schemą.
 5. Patikslinti teritorijos funkcinį zonavimą, nurodant teritorijų užstatymo reglamentuose naudojimo būdą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.
 6. Patikslinti (sumažinant) Marijampolės miesto pietinės dalies ribas, kurios buvo numatytos Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-08-29 sprendimu Nr. 1-605 patvirtintame Marijampolės miesto bendrajame plane.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Keičiant Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą pagal patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 Planavimo užduotį Nr. ArL-40 optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.

Parengti koncepciją.

Atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI: Parengiamasis, bendrojo plano rengimo, baigiamasis.

Vadovautis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.

Pateikti bendrojo plano aiškinamąjį raštą, brėžinius, procedūrinius dokumentus.

Brėžinius rengti M 1:5000, M 1:25000.

PLANUOJAMAS LAIKOTARPIS                   10 metų.

 

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

 

Informuojame, kad parengtas „Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas"
 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS „MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS"

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt. Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

 

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8-698-38537, el. paštas saulius.motieka@urbanistika.lt.

 

SUPAŽINDINIMO TVARKA: nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. spalio 14 d. visuomenė gali susipažinti su parengtais Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita (SPAV atliktas nustatyta tvarka) Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamente (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) arba UAB „Urbanistika" (Žalgirio g. 90, Vilnius; Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8-698-38537).

VIEŠA EKSPOZICIJA: Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2016 m. spalio 14 d. Marijampolės savivaldybės administracijos pirmo aukšto patalpose (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Su parengtais sprendiniais taip pat galima susipažinti ir plano rengėjo patalpose - UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS: viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais bei SPAV ataskaita įvyks 2016 m. spalio 14 d., 13.00 val. Marijampolės savivaldybėje, pirmo aukšto salėje (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo svarstymo pabaigos. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

 

SPRENDINIAI

http://marijampole.lt/bplanas/2016_marijampole_sprendiniai.zip

Viešojo susirinkimo protokolas

 http://www.marijampole.lt/get_file.php?file=bWFLWHc1cWp4NXBub21TWVo1MmJwSk9peUoxcVlwdW1scEtYMG1TUVo1MllucDNPbXBhYXBHSm5ZcTVrbHBpZGs1JTJCWmxtaW1tV2lYeWNyT2xwMWxuTXRveUp1Ylo1TnFaMlppcDJLVWE1cVRicFZqWW1PYmFwZVpuSlptWXBSbm5Hbkl3WnQlMkJ4WnBpbldTcVo2Um5vNVZnbUtGaXBacW9uTmZJMUdtY1k2YWJvWnpEbktTVFhtZWhaYWxsWFp5WWs1VEpuWmVzbTYlMkJmekozYVpGNlVxcGFXbDlScVg4U2haWnhpbldkcmFXJTJCVA=š

 

Informuojame, kad parengtas „Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas"
 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS „MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS"

 

PLANAVIMO PAGRINDAS: 2014 m. gruodžio 22 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-393 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės teritorijos ir Marijampolės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimui"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. 8-343-90011, faks. 8-343-90022, el. paštas sigitas.valancius@marijampole.lt. Informaciją teikia: Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas. Departamento direktorius-vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. 8-343-90033, el. paštas arunas.lukosevicius@marijampole.lt,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vladas Vilkauskas, tel. 8-343-90034, el. paštasvladas.vilkauskas@marijampole.lt

 

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštasinfo@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8-698-38537, el. paštas saulius.motieka@urbanistika.lt.

SUPAŽINDINIMO TVARKA: nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. spalio 14 d. visuomenė gali susipažinti su parengtu Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita (SPAV atliktas nustatyta tvarka) Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamente (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) arba UAB „Urbanistika" (Žalgirio g. 90, Vilnius; Projekto vadovas: Saulius Motieka, tel. 8-698-38537).

VIEŠA EKSPOZICIJA: Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2016 m. spalio 14 d. Marijampolės savivaldybės administracijos pirmo aukšto patalpose (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Su parengtais sprendiniais taip pat galima susipažinti ir plano rengėjo patalpose - UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS: viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais bei SPAV ataskaita įvyks 2016 m. spalio 14 d., 13.00 val. Marijampolės savivaldybėje, pirmo aukšto salėje (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo svarstymo pabaigos. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


SPRENDINIAI

http://marijampole.lt/bplanas/2016_savivaldybe_sprendiniai.zip

Viešojo susirinkimo protokolas

http://www.marijampole.lt/get_file.php?file=bTZLWXcyZWpsSnBrb21lWWw1MXNwSldpbXAxa1lwdW16SktkMG1PUW1KMlducGZPWjVhVnBHSm5scTVvbG1lZG01JTJCYmxwV21hMmljeVpiT1paMlVuSlpvbDV0bmFNZGhaR2FUcDJpVVo1cVRic1pqbG1ObmFwJTJCWnk1WmxZcGhueTJtY3dXaWtsNUtYcm1pZ1o2WnBsWk9mbFpXVnJKaWJ6TWlkMkdhUVphZWFwOHZSbUtXU29KT2pZcVppbkdlVms2YktYbWljYmF1WmtNekptSktVbzV1dW05aVltcE9tWW1XVHFtYVJiS2JFWVpxaGxKZWJuNXllbDZCcw==

 
 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210