Marijampolės sav. TPD

« Grįžti atgal

Marijampolės - Detalieji planai

 

Informavimas dėl detaliojo plano rengimo (Steponiškių g. 56, Steponiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.)
 

Informuojame apie rengiamą detalųjį planą Steponiškių g. 56, Steponiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.

2015-03-16 Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Metas Ražinskas (toliau – planavimo organizatorius), ir Sergiejaus Kygos įgalioto asmens (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. As-579 „Dėl planuojamos teritorijos: (kad. Nr. 5114/0005:9) Steponiškių g. 56, Steponiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl detaliojo plano parengimo ir finansavimo.


Rengimo pradžios data: 2015-02-11 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr. –

Parengiamojo etapo dokumentai:

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Steponiškių g. 56 (kad. Nr. 5114/0005:9), Steponiškių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje. Plotas 11,6682 ha.

Planavimo organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90050, el. p. aid@marijampole.lt.

Planavimo iniciatorius: Sergiejus Kyga, atstovaujamas Ramunės Vilienės pagal 2015-03-24 įgaliojimą, Steponiškių g. 56, Steponiškių k., Marijampolės sav., tel. 8 (615) 50513, el. p. info@perkunama.lt

 

Detaliojo plano rengėjas: architektas Valdas Naumavičius, Vytauto g. 34A II aukštas Marijampolė, tel. 8 (686)  83370, el. p. valdo272@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-16 įsakymas Nr. DV-338.

 

Planavimo uždaviniai: detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytos ir numatomos užstatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridoriaus tinklą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos plėtrą.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-06-22 d. iki 2015-07-14 d. imtinai planavimo organizatoriaus patalpose – J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė ir detaliojo plano rengėjo patalpose – Vytauto g. 34 A II aukšte, Marijampolėje, tel. 8 (686) 83370, el. p. valdo272@gmail.com. Vieša ekspozicija vyks nuo 2015-06-30 iki 2015-07-14 imtinai ten pat.   

Viešas susirinkimas – 2015 m. liepos 14 d. 13 val. Marijampolės savivaldybės administracijos pirmame aukšte.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti žodžiu ir raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-07-14 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Detaliojo plano rengėjas architektas Valdas Naumavičius

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210