Klaipėdos m. sav. TPD

« Grįžti atgal

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);
 • Planavimo darbų programa (PDF);
 • Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);
 • Viešinimo pranešimas (nuorodaPDF);
 • Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

 • Aiškinamasis raštas (PDF);
 • Išorės struktūros brėžinys (PDF);
 • Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);
 • Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);
 • Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);
 • Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);
 • Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);
 • Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):
 • Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);
 • NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);
 • Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);
 • Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);
 • Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);
 • Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);
 • Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);
 • Probleminių arealų brėžinys (PDF)
 • Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) (sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

 • Aiškinamasis raštas (PDF);
 • Pagrindinis brėžinys (PDF);
 • Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)
 • Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);
 • Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);
 • Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);
 • Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);
 • Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);
 • Elektros tiekimo sistemos brėžinys (PDF);
 • Dujų tiekimo sistemos brėžinys (PDF);
 • Šilumos tiekimo sistemos brėžinys (PDF);
 • Vandens tiekimo sistemos brėžinys (PDF);
 • Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (PDF);
 • Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (PDF);
 • Užstatymo aukščio schema (PDF);
 • Užstatymo intensyvumo schema (PDF);
 • Prekybos objektų sklaidos schema (PDF);
 • Teritorijos plėtojimo būdų schema (PDF);
 • Įgyvendinimo prioritetų schema (PDF).

Pritarimas rengimo etapo sprendiniams (nuoroda, PDF);

Baigiamasis etapas:

 • Pranešimas apie susipažinimo, konsultavimosi ir viešo svarstymo tvarką, vietą bei laiką (nuoroda, PDF);
 • Viešo svarstymo protokolas (PDF), dalyvių sąrašas (PDF), pasiūlymų registracijos lapas (PDF),  įsakymas dėl įgaliojimo (PDF);
 • Sprendinių koregavimas ir klaidų ištaisymas visuomenės supažindinimo su sprendiniais metu (PDF);
 • Visuomenės dalyvavimo ataskaita (PDF) (Priedai);
 • Informacija apie pateiktą derinti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo projektą (PDF);
 • Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas (PDF).

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210