Kazlų Rūdos sav. TPD

« Grįžti atgal

Kazlų Rūdos - Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO SPAV ATASKAITA

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS IV(35)-2081 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo" rengiamas Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Informuojame apie parengtą  Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau - SPAV).SPAV ataskaita galima nuo 2015-07-17 iki 2015-08-19 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriuje. Viešas susirinkimas įvyks 2015-08-19, 10.00 val. Savivaldybės salėje, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda; tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt. Atsakingas asmuo -  Rita Kavaliauskienė, tel. (8 343) 68 625. el. p. rita.kavaliauskiene@kazluruda.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl.83, Klaipėda; tel. (8-46) 313057; el. p. info@lyderio.lt. Projekto vadovas – architektas Laurynas Byla.

Informaciją apie Specialųjį planą ir SPAV teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas. Pasiūlymus dėl SPAV dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, taip pat konsultavimo metu.

 

RENGIAMAS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS IV(35)-2081 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo" rengiamas Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Informuojame apie parengtus  Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius. Specialiojo plano rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV). Susipažinti su Plano sprendiniais ir SPAV ataskaita galima nuo 2015-07-17 iki 2015-08-03 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriuje. Viešas susirinkimas vyks 2015-08-03 10.00 Savivaldybės salėje. Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda; tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt. Atsakingas asmuo -  Rita Kavaliauskienė, tel. (8 343) 68 625. el. p. rita.kavaliauskiene@kazluruda.lt

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl.83, Klaipėda; tel. (8-46) 313057; el. p. info@lyderio.lt. Projekto vadovas – architektas Laurynas Byla.

Informaciją apie rengiamą Specialųjį planą ir SPAV teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, taip pat konsultavimo metu.

 

RENGIAMAS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS IV(35)-2081 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo" rengiamas Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Informuojame apie planavimo organizatorius pritarimą parengtai Specialiojo plano koncepcijai.

Specialiojo plano rengimo metu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV).

 

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda; tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt. Atsakingas asmuo -  Rita Kavaliauskienė, tel. (8 343) 68 625. el. p. rita.kavaliauskiene@kazluruda.lt

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl.83, Klaipėda; tel. (8-46) 313057; el. p. info@lyderio.lt. Projekto vadovas – architektas Laurynas Byla.

Informaciją apie rengiamą Specialųjį planą ir SPAV teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, taip pat konsultavimo metu.

 

ĄŽUOLŲ BŪDOS KAIMO KAPINIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO  PLANO RENGIMO INFORMACIJA

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimas TS-IV(22)-1692 „Dėl leidimo rengti Ąžuolų Būdos kaimo kapinių sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Romualdas Markus, tel.: 8 655 71990, el.p: r.markus@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybė, esamos Ąžuolų Būdos miestelio kapinės ir teritorija greta jų.

Specialiojo plano uždaviniai nustatyti Ąžuolų Būdos kaimo kapinių sanitarines apsaugos zonas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09

Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų vešinimo procedūrų tvarka.

Specialiojo plano koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) neatliekamas.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą,  planavimo darbų programą, motyvais dėl SPAV neatlikimo teikia Planavimo organizatorius ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima  teikti raštu Planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą  specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-01 iki 2015-06-12 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 

KAZLŲ RŪDOS MIESTO RIBŲ KEITIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INFORMACIJA

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-08-01 sprendimas TS-IV(19)-1605 „Dėl Kazlų Rūdos miesto ribų keitimo inicijavimo".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Romualdas Markus, tel.: 8 655 71990, el.p: r.markus@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybė, Kazlų rudos miesto ribos

Specialiojo plano uždaviniai: pakeisti Kazlų Rūdos miesto ribas, prijungiant teritorijas pagal miesto bendrąjį planą numatytas miesto plėtrai.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09

Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų vešinimo procedūrų tvarka.

Specialiojo plano koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) neatliekamas.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą,  planavimo darbų programą, motyvais dėl SPAV neatlikimo teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel. 8 (343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima  teikti raštu Planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą  specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-22 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 
   

 

RENGIAMAS KAZLŲ RŪDOS MIESTO NAUJŲJŲ KAPINIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimas TS-IV(22)-1693 „Dėl leidimo rengti Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybė, teritorija prie Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių.

Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių sanitarines apsaugos zonas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09

Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų vešinimo procedūrų tvarka.

Specialiojo plano koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) neatliekamas.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą,  planavimo darbų programą, motyvais dėl SPAV neatlikimo teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel. 8 (343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima  teikti raštu Planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą  specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-22 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 

PRADEDAMAS RENGTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

Informuojame apie pradedamą rengti Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą (toliau – Specialųjį planą). Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS IV(35)-2081 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo".

Specialiojo plano uždaviniai:

  1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

 

Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros atliekamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda; tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt. Atsakingas asmuo -  Rita Kavaliauskienė, tel. (8 343) 68 625. el. p. rita.kavaliauskiene@kazluruda.lt

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl.83, Klaipėda; tel. (8-46) 313057; el. p. info@lyderio.lt. Projekto vadovas – architektas Laurynas Byla.

Informaciją apie rengiamą Specialųjį planą ir SPAV teikia planavimo organizatorius ir rengėjas. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento ir SPAV visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, taip pat konsultavimo metu.

 

 

Pradedamas rengti KAZLŲ RŪDOS MIESTO NAUJŲJŲ KAPINIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimas TS-IV(22)-1693 „Dėl leidimo rengti Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybė, teritorija prie Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių.

Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių sanitarines apsaugos zonas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09

Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų vešinimo procedūrų tvarka.

Specialiojo plano koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) neatliekamas.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą,  planavimo darbų programą, motyvais dėl SPAV neatlikimo teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel. 8 (343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima  teikti raštu Planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą  specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo pabaigos. Apie parengto specialiojo plano susipažinimo tvarką ir terminus bus informuojama papildomai. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210