Kazlų Rūdos sav. TPD

« Grįžti atgal

Kazlų Rūdos - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

 

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS IV(35) – 2080 pradėtas rengti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas.

 

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. 8 343 68629, www.kazluruda.lt el.paštas priimamasis@kazluruda.lt.

 

Informaciją teikia: Planavimo organizatoriaus atstovas Kazlų Rūdos savivaldybės Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Rimantas Pauža, tel. (8 343) 68629, el.paštas teritorijuplanavimas@kazluruda.lt.

 

Plano rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 – 401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8~5) 2618856, faks. (8 5) 262 16 72, krastotvarka@vzi.lt.

 

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybė (apie 55 470 ha teritorija).

 

Plano korektūros tikslai: Pakeisti ūkio ir susisiekimo sistemos plėtros sprendinius bei teritorijų naudojimo reglamentus.

 

Pasiūlymus bei pageidavimus prašome teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Kazlų Rūdos savivaldybės internetiniame puslapyje www.kazluruda.lt bei seniūnijų skelbimų lentose.

 

Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m. III ketvirtis, pabaiga – 2014 m. IV ketvirtis.

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

                      Kazlų Rūdos savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo sprendinius.

                      Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. 8 343 68629, www.kazluruda.lt el.paštas priimamasis@kazluruda.lt.

                      Plano rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 – 401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8~5) 2618856, faks. (8 5) 262 16 72, krastotvarka@vzi.lt.

                      Su parengtais plano sprendiniais nuo š.m. spalio 23 d. iki lapkričio 25 d. galima susipažinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriuje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijose bei Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje.

                      Viešas svarstymas (susirinkimas) įvyks 2014 m. lapkričio 25 d. 11.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės salėje.

                      Pastabas bei pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui bei plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

                      Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

 

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Plano rengimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 629, el. paštas priimamasis@kazluruda.lt, www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 8856, faks. (8 5) 262 1672; el. paštas krastotvarka@vzf.lt, www.vzf.lt.

Plano pavadinimas: Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

Plano rengimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimas Nr. TSIV(35)-2080.

Planavimo pradžia: 2014 m. III ketvirtis.

Plano korektūros tikslai – Pakeisti ūkio ir susisiekimo sistemos plėtros sprendinius bei teritorijų naudojimo reglamentus.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento ir vadovaujantis norminių teisės aktų nustatyta tvarka, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. AT-717 buvo priimtas sprendimas neatlikti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu ir priimto sprendimo motyvais galima IĮ „Atkulos projektai" buveinėje, adresu Savanorių pr. 11A-83, Vilniuje, darbo dienomis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima teikti raštu per 10 d. d. nuo šio skelbimo datos adresu IĮ „Atkulos projektai", Savanorių pr. 11A-83, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 216 2869, faks. (8 5) 216 3647, el. paštas: atkula@gmail.com.

  

 

 

 

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210