Kazlų Rūdos sav. TPD

« Grįžti atgal

Kazlų Rūdos - Detalieji planai

 
 
 
 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MAIRONIO G. DETALIOJO PLANO VIEŠOJO SVARSTYMO PROTOKOLAS>>

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MEDEINOS G. DETALIOJO PLANO VIEŠOJO SVARSTYMO PROTOKOLAS>>

SPORTO STADIONO PIEVŲ G. DETALIOJO PLANO RENGIMO VIEŠOJO SVARSTYMO PROTOKOLAS>>

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO VYTAUTO GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE, DETALUJĮ PLANĄ

                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo darbų programa: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis). Detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu nebus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, kadangi detaliojo plano sprendiniai atitiks bendruoju planu suplanuotus sprendinius (LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtintą Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 punktą).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-03 iki 2015-06-16 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-10 iki 2015-06-16 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-06-17, 11 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MEDŽIOTOJŲ GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE, DETALUJĮ PLANĄ

                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo darbų programa: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis). Detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu nebus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, kadangi detaliojo plano sprendiniai atitiks bendruoju planu suplanuotus sprendinius (LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtintą Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 punktą).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-03 iki 2015-06-16 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-10 iki 2015-06-16 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-06-17, 9 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO BERŽŲ GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE, DETALUJĮ PLANĄ

                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo darbų programa: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis). Detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu nebus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, kadangi detaliojo plano sprendiniai atitiks bendruoju planu suplanuotus sprendinius (LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtintą Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 punktą).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-03 iki 2015-06-16 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-10 iki 2015-06-16 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-06-17, 10 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

 

PARENGTAS SPORTO STADIONO PIEVŲ GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS SAV. DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 įsakymas Nr. AT-308 „Dėl leidimo pradėti rengti sporto stadiono detalųjį planą Pievų gatvėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Sporto stadiono Pievų gatvėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, plotas ~ 2,25 ha.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 2. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.         

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-22 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-18 iki 2015-05-22 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-25, 13 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

 

 

PARENGTAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MEDEINOS GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymas Nr. AT-187 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų detaliuosius planus, Kazlų Rūdos mieste".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Daugiabučių namų kvartalas Medeinos gatvėje, Kazlų Rūdos mieste, plotas ~ 1,00 ha.                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-22 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-18 iki 2015-05-22 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-25, 10 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

 

 

 

PARENGTAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MAIRONIO GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymas Nr. AT-187 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų detaliuosius planus, Kazlų Rūdos mieste".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel./fax.: (8 343) 95 276, el.p.: priimamasis@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Daugiabučių namų kvartalas Maironio gatvėje, Kazlų Rūdos mieste, plotas ~ 2,35 ha.                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir koncepcijos rengimas nenumatomi.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-22 imtinai Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda), UAB „Lyderio grupė" patalpose (Šilutės pl. 83-308, Klaipėda) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-18 iki 2015-05-22 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-25, 11 val., Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda).

 

 

Pradedamas rengti SPORTO STADIONO PIEVŲ GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS SAV. DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 įsakymas Nr. AT-308 „Dėl leidimo pradėti rengti sporto stadiono detalųjį planą Pievų gatvėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Sporto stadiono Pievų gatvėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, plotas ~ 2,25 ha.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 2. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.         

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir koncepcijos rengimas nenumatomi. Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Pradedamas rengti DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MEDEINOS GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymas Nr. AT-187 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų detaliuosius planus, Kazlų Rūdos mieste".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Daugiabučių namų kvartalas Medeinos gatvėje, Kazlų Rūdos mieste, plotas ~ 1,00 ha.                

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir koncepcijos rengimas nenumatomi. Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Pradedamas rengti DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO MAIRONIO GATVĖJE, KAZLŲ RŪDOS MIESTE DETALUSIS PLANAS

 

                      Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymas Nr. AT-187 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų detaliuosius planus, Kazlų Rūdos mieste".

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95183, fax.: (8 343) 95276, el.p.: valdas.kazlas@kazluruda.lt, interneto tinklalapio adresas: www.kazluruda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83-308, LT-94101, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058, interneto tinklalapio adresas: www.lyderio.lt, kontaktinis asmuo: Dovilė Balsytė, tel.: 8 640 17201, el.p: d.balsyte@lyderio.lt.

Planuojama teritorija: Daugiabučių namų kvartalas Maironio gatvėje, Kazlų Rūdos mieste, plotas ~ 2,35 ha.                     

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijų raidai;
 2. suformuoti sklypus esamiems statiniams eksploatuoti;
 3. sudaryti sąlygas žemei racionaliai naudoti;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas.

Detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jei jis parengtas, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi detaliojo plano uždaviniai:

 1. teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;
 2. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;
 3. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;
 4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
 5. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Rengimo terminai: Nuo 2014-10 iki 2015-09.

Planavimo etapai: detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, trimis etapais (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą ir planavimo darbų programą teikia Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Pauža, tel.: (8 343) 68629, el. paštas: rimantas.pauza@kazluruda.lt  ir Plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir koncepcijos rengimas nenumatomi. Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210