Druskininkų sav. TPD

« Grįžti atgal

Druskininkų - Detalieji planai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – ~ 0,0900 ha teritorijos K.Dineikos g. 13, Druskininkuose, prie nuosavybės teise priklausančio pastato (unikalus Nr. 1590-0000-3016) žemės sklypo suformavimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V35-881 „Dėl žemės sklypo K.Dineikos g. 13, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Nijolės Poschkus, Dabintos g. 22, Druskininkai, atstovaujama Arūno Mitkaus, veikiančio pagal 2015 m. sausio 9 d. įgaliojimą Nr. 127.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2307-1052, kadastrinis Nr. 1501/0001:466) M.K.Čiurlionio g. 67, Druskininkai. Plotas 0,1270 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 67, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-2307-1052, kadastrinis Nr. 1501/0001:466), naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – UAB „stART studio" (Gedimino pr. 43-25, Vilnius, tel. 8 640 40808, el.p. norbertas@startstudio.lt, projekto vadovas Norbertas Jadello).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki aptarimo pabaigos (2016 m. birželio 9 d.), plano rengėjui (norbertas@startstudio.lt) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki  2016 m. birželio 9 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai. Projekto aptarimas vyks 2016 m. birželio 9 d. 1300 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys)

http://startstudio.lt/images/projektai/detalus/MKC67%20pagrindinis.pdf

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

http://startstudio.lt/images/projektai/detalus/MKC67%20Aiskinamasis%20rastas.pdf

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, ribų suformavimo tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V35-427 „Dėl žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Gražina Andruškevičienė ir Vytautas Andruškevičius (Veisiejų g. 13-29, Druskininkai, tel. 8 699 20337). Inicijavimo sutartis (2015 m. gegužės 4 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr. 4400-1755-7816, kadastrinis Nr. 1501/0001:440), Sausoji g. 14A, Druskininkuose. Plotas 0,3541 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – MB „Sava architektūra" (Jotvingių g. 14, Alytus, tel. 8 610 24057, el.p. arch.ineta@gmail.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki aptarimo pabaigos (2015 m. lapkričio 27 d.), plano rengėjui (arch.ineta@gmail.com) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. lapkričio 12 d. iki  2015 m. lapkričio 27 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai. Projekto aptarimas (viešas svarstymas) vyks 2015 m. lapkričio 27 d. 1400 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Sausoji g. 14A, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

(tekstinė dalis Sausoji g. 14A, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

************

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0007:369) padalijimo į keturiolika atskirų žemės sklypų vieno ~6 a ploto žemės sklypo prijungimo prie žemės sklypo Baltašiškės g. 12, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0007:254), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V35-571 „Dėl žemės sklypų Baltašiškės gatvėje, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Turto rega", Seinų g. 15, Lazdijai, (tel. 8 612-19191), Stasys Galinaiti, Aušros g.5, Skaisčiūnų k., Marijampolės r., Ričardas Janušonis ir Vaidilutė Janušonienė, Baltašiškės g. 12, Druskininkai. Inicijavimo sutartis (2015 m. birželio 15 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypai Druskininkuose, Baltašiškės g. 10A (kad. Nr. 1501/0007:167), plotas 0,1604 ha; Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:117), plotas 0,1224 ha; Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:154), plotas 0,2690 ha; Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:152), plotas 0,2266 ha; Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:182), plotas 0,1128 ha; Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:130), plotas 0,1559 ha; Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:183), plotas 0,2346 ha; Baltašiškės g. 10E (kad. Nr. 1501/0007:114), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10F (kad. Nr. 1501/0007:109), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10G (kad. Nr. 1501/0007:88), plotas 0,1630 ha; Baltašiškės g. 10H (kad. Nr. 1501/0007:87), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10I (kad. Nr. 1501/0007:60), plotas 0,0599 ha; Baltašiškės g. 12 (kad. Nr. 1501/0007:254), plotas 0,1000 ha; Baltašiškės g. 12B (kad. Nr. 1501/0007:108), plotas 0,1430 ha; Baltašiškės g. 12C (kad. Nr. 1501/0007:106), plotas 0,1250 ha; Baltašiškės g. 12D (kad. Nr. 1501/0007:53), plotas 0,1250 ha; Baltašiškės g. 12E (kad. Nr. 1501/0007:104), plotas 0,1249 ha; Baltašiškės g. 12F (kad. Nr. 1501/0007:90), plotas 0,1200 ha. Bendras plotas 2,6928 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, sujungti aštuoniolika žemės sklypų Druskininkuose, Baltašiškės g. 10A (kad. Nr. 1501/0007:167), Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:117), Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:154), Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:152), Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:182), Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:130), Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:183), Baltašiškės g. 10E (kad. Nr. 1501/0007:114), Baltašiškės g. 10F (kad. Nr. 1501/0007:109), Baltašiškės g. 10G (kad. Nr. 1501/0007:88), Baltašiškės g. 10H (kad. Nr. 1501/0007:87), Baltašiškės g. 10I (kad. Nr. 1501/0007:60), Baltašiškės g. 12 (kad. Nr. 1501/0007:254), Baltašiškės g. 12B (kad. Nr. 1501/0007:108), Baltašiškės g. 12C (kad. Nr. 1501/0007:106), Baltašiškės g. 12D (kad. Nr. 1501/0007:53), Baltašiškės g. 12E (kad. Nr. 1501/0007:104), Baltašiškės g. 12F (kad. Nr. 1501/0007:90), į vieną ir sujungtą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – Elvyra Tarasauskienė, individualios architektūrinės veiklos pažymos Nr. 644230, (Jotvingių 14, Alytus, , tel. 8 618 54475, el.p.  t.elvyra @gmail.com), projekto vadovė Ineta Bartasevičiūtė (Aukštoji g. 33, Alytus, tel. 8 610 24057, el.p. arch.ineta@gmail.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki aptarimo pabaigos (2015 m. lapkričio 23 d.), plano rengėjai (arch.ineta@gmail.com arba t.elvyra@gmail.com) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. lapkričio 11 d. iki  2015 m. lapkričio 23 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai. Projekto aptarimas vyks        2015 m. lapkričio 23 d. 1500 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Baltašiškės g., Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

(tekstinė dalis Baltašiškės g., Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

***********

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – ~ 0,0900 ha teritorijos K.Dineikos g. 13, Druskininkuose, prie nuosavybės teise priklausančio pastato (unikalus Nr. 1590-0000-3016) žemės sklypo suformavimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V35-881 „Dėl žemės sklypo K.Dineikos g. 13, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Nijolės Poschkus, Dabintos g. 22, Druskininkai, atstovaujama Arūno Mitkaus, veikiančio pagal 2015 m. sausio 9 d. įgaliojimą Nr. 127.

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2307-1052, kadastrinis Nr. 1501/0001:466) M.K.Čiurlionio g. 67, Druskininkai. Plotas 0,6338 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 67, Druskininkuose, (unikalus Nr. 4400-2307-1052, kadastrinis Nr. 1501/0001:466), naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – UAB „stART studio" (Gedimino pr. 43-25, Vilnius, tel. 8 640 40808, el.p. norbertas@startstudio.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (norbertas@startstudio.lt) ar organizatoriui.

Inicijavimo sutartis (2015 m. rugsėjo 30 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0007:369) padalijimo į keturiolika atskirų žemės sklypų vieno ~6 a ploto žemės sklypo prijungimo prie žemės sklypo Baltašiškės g. 12, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0007:254), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V35-571 „Dėl žemės sklypų Baltašiškės gatvėje, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Turto rega", Seinų g. 15, Lazdijai, (tel. 8 612-19191), Stasys Galinaiti, Aušros g.5, Skaisčiūnų k., Marijampolės r., Ričardas Janušonis ir Vaidilutė Janušonienė, Baltašiškės g. 12, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypai Druskininkuose, Baltašiškės g. 10A (kad. Nr. 1501/0007:167), plotas 0,1604 ha; Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:117), plotas 0,1224 ha; Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:154), plotas 0,2690 ha; Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:152), plotas 0,2266 ha; Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:182), plotas 0,1128 ha; Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:130), plotas 0,1559 ha; Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:183), plotas 0,2346 ha; Baltašiškės g. 10E (kad. Nr. 1501/0007:114), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10F (kad. Nr. 1501/0007:109), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10G (kad. Nr. 1501/0007:88), plotas 0,1630 ha; Baltašiškės g. 10H (kad. Nr. 1501/0007:87), plotas 0,1501 ha; Baltašiškės g. 10I (kad. Nr. 1501/0007:60), plotas 0,0599 ha; Baltašiškės g. 12 (kad. Nr. 1501/0007:254), plotas 0,1000 ha; Baltašiškės g. 12B (kad. Nr. 1501/0007:108), plotas 0,1430 ha; Baltašiškės g. 12C (kad. Nr. 1501/0007:106), plotas 0,1250 ha; Baltašiškės g. 12D (kad. Nr. 1501/0007:53), plotas 0,1250 ha; Baltašiškės g. 12E (kad. Nr. 1501/0007:104), plotas 0,1249 ha; Baltašiškės g. 12F (kad. Nr. 1501/0007:90), plotas 0,1200 ha. Bendras plotas 2,6928 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, sujungti aštuoniolika žemės sklypų Druskininkuose, Baltašiškės g. 10A (kad. Nr. 1501/0007:167), Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:117), Baltašiškės g. 10B (kad. Nr. 1501/0007:154), Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:152), Baltašiškės g. 10C (kad. Nr. 1501/0007:182), Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:130), Baltašiškės g. 10D (kad. Nr. 1501/0007:183), Baltašiškės g. 10E (kad. Nr. 1501/0007:114), Baltašiškės g. 10F (kad. Nr. 1501/0007:109), Baltašiškės g. 10G (kad. Nr. 1501/0007:88), Baltašiškės g. 10H (kad. Nr. 1501/0007:87), Baltašiškės g. 10I (kad. Nr. 1501/0007:60), Baltašiškės g. 12 (kad. Nr. 1501/0007:254), Baltašiškės g. 12B (kad. Nr. 1501/0007:108), Baltašiškės g. 12C (kad. Nr. 1501/0007:106), Baltašiškės g. 12D (kad. Nr. 1501/0007:53), Baltašiškės g. 12E (kad. Nr. 1501/0007:104), Baltašiškės g. 12F (kad. Nr. 1501/0007:90), į vieną ir sujungtą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – Elvyra Tarasauskienė, individualios architektūrinės veiklos pažymos Nr. 644230, projekto vadovė Ineta Bartasevičiūtė. (Aukštoji g. 33, Alytus, tel. 8 610 24057, el.p. arch.ineta@gmail.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (arch.ineta@gmail.com) ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2015 m. birželio 15 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

**********

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypų, esančių Grūto kaime, Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:287; Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:289; Nr. 3805/0001:290; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:292; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:299; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302; Nr. 3805/0001:303; Nr. 3805/0001:304) detaliojo plano keitimas.

 Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr.V35-278 „Dėl žemės sklypų, esančių Grūto km. Druskininkų sav. detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius - Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus g. 18, Druskininkai, tel. (8313) 55355.

Planavimo iniciatorius - UAB „2A Invest", į/k 301673419, Kalvarijų g. 143, Vilnius, tel. 868838012,  el.p. a.kraujelis@yahoo.com

Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija - žemės sklypai Vetamedžio g. Grūto k., Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302)

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, žemės sklypų, esančių Grūto kaime, Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:287; Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:289; Nr. 3805/0001:290; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:292; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:299; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302; Nr. 3805/0001:303; Nr. 3805/0001:304) detaliojo plano keitimas, pakeičiant žemės sklypų Vetamedžio g. Grūto k., Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302) pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį  (būdą) iš žemės ūkio paskirties žemės (rekreacinio naudojimo žemės sklypai) į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir užstatymo zonas.

Plano rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai" (Šv.Ignoto g. 5, 18 p/d. Vilnius, informacija telefonu 852611115, el.paštas – smartas@smartas.lt

Planavimo darbų programa - patvirtinta Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr.V35-278. SPAV neprivalomas. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Planavinimo viešinimas - su parengtais projekto sprendiniais galima susipažinti Druskininkų savivaldybės administracijoje darbo metu nuo 2015-06-08 iki 2015-06-26 ir projektuotojų biure, informacija teikiama tel. 852611115, el.p. diana@smartas.lt., Projekto vadovė - Diana Sabaliauskienė, mob. tel. +37068755415. Pasiūlymus galima teikti nustatyta tvarka planavimo organizatoriui ir projekto rengėjams.

Viešas svarstymas įvyks 2015-06-26 13.00 h. Druskininkų savivaldybės administracijoje salėje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Vertamedžio g., Grūto k., Druskininkų sav.sav.),http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) –(tekstinė dalis Vertamedžio g., Grūto k., Druskininkų sav.)  http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

************

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Laisvės a. 9, Druskininkuose, detaliojo plano pakeitimo, praplečiant žemės sklypą, naujų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V35-3 „Dėl žemės sklypo Laisvės a. 9, Druskininkuose, detaliojo plano pakeitimo, praplečiant žemės sklypą, naujų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – UAB „Atalija" (Laisvės a. 9, Druskininkai, tel. 8 686 70033) ir R.Gvozdiovo komercinė firma (Gardino g. 77, Druskininkai, tel. 8 685 51856).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr. 4400-2901-7669, kadastrinis Nr. 1501/0001:79) Laisvės a. 9, Druskininkai. Plotas 0,0716 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – Aido Urmanavičiaus individuali įmonė (Naujoji g. 3, Alytus, tel. 8 687 46509, el.p. architektas@me.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos (2015 m. gegužės 25 d.), plano rengėjai (architektas@me.com). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 25 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Laisvės a. 9, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

(tekstinė dalis Laisvės a. 9, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (protokolas) -  (tekstinė dalis - protokolas - Laisvės a. 9) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218.

*************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, ribų suformavimo tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V35-427 „Dėl žemės sklypo Sausoji g. 14A, Druskininkuose, detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Gražina Andruškevičienė ir Vytautas Andruškevičius (Veisiejų g. 13-29, Druskininkai, tel. 8 699 20337).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr. 4400-1755-7816, kadastrinis Nr. 1501/0001:440), Sausoji g. 14A, Druskininkuose. Plotas 0,3541 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – MB „Sava architektūra" (Aukštoji g. 33, Alytus, tel. 8 610 24057, el.p. arch.ineta@gmail.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (arch.ineta@gmail.com) ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2015 m. gegužės 4 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

***************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypų, esančių Grūto kaime, Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:287; Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:289; Nr. 3805/0001:290; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:292; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:299; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302; Nr. 3805/0001:303; Nr. 3805/0001:304) detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V35-278 „Dėl žemės sklypų, esančių Grūto kaime, Druskininkų sav. detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – UAB „2A Invest" (Kalvarijų g. 143, Vilnius, tel. 8 614 11141).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypai Vertamedžio g., Grūto k., Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302). Plotas 0,6615 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, žemės sklypų, esančių Grūto kaime, Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:287; Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:289; Nr. 3805/0001:290; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:292; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:299; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302; Nr. 3805/0001:303; Nr. 3805/0001:304) detaliojo plano keitimas, pakeičiant žemės sklypų Vertamedžio g., Grūto k., Druskininkų sav. (kadastriniai Nr. 3805/0001:288; Nr. 3805/0001:291; Nr. 3805/0001:293; Nr. 3805/0001:294; Nr. 3805/0001:298; Nr. 3805/0001:300; Nr. 3805/0001:301; Nr. 3805/0001:302) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (būdą) iš žemės ūkio paskirties žemė (rekreacinio naudojimo žemės sklypai) į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir užstatymo zonas.

Plano rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai" (Šv.Ignoto g. 5, Vilnius, tel. 8 687 55415, el.p. diana@smartas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (diana@smartas.lt) ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2015 m. balandžio 7 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

********

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Laisvės a. 9, Druskininkuose, detaliojo plano pakeitimo, praplečiant žemės sklypą, naujų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V35-3 „Dėl žemės sklypo Laisvės a. 9, Druskininkuose, detaliojo plano pakeitimo, praplečiant žemės sklypą, naujų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – UAB „Atalija" (Laisvės a. 9, Druskininkai, tel. 8 686 70033) ir R.Gvozdiovo komercinė firma (Gardino g. 77, Druskininkai, tel. 8 685 51856).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr. 4400-2901-7669, kadastrinis Nr. 1501/0001:79) Laisvės a. 9, Druskininkai. Plotas 0,0716 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento keitimas, pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

Plano rengėjas – Aido Urmanavičiaus individuali įmonė (Naujoji g. 3, Alytus, tel. 8 687 46509, el.p. architektas@me.com).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (architektas@me.com) ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2015 m. sausio 8 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

***************

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Trijų žemės sklypų Leipalingio g. 1,5,7, Druskininkuose, sujungimo į vieną, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V35-900 „Dėl trijų žemės sklypų Leipalingio g. 1,5,7, Druskininkuose, sujungimo į vieną, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – L.Pečiukevičiaus firma „Sidra" (Šiltnamių g. 13, Druskininkai., tel. 8 698 34234). Inicijavimo sutartis (2014 m. lapkričio 4 d.) patalpinta: http//www.druskininkai.lt/go.php/lit/ inicijavimo sutartys/1160. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr.4400-1595-1974, kadastrinis Nr. 1501/0007:394) Leipalingio g. 1, Druskininkai. Plotas 0,3970 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeičiant teritorijų naudojimo ir tvarkymo rėžimus bei reglamentus.

Plano rengėjas – R. Apalainio individuali įmonė (V. Krėvės g. 3-21, Druskininkai, tel.8 614 10191, el.p. apalaira@takas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos (2015 m. sausio 19 d.), plano rengėjui (apalaira@takas.lt) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 19 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Leipalingio g. 1, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

(tekstinė dalis Leipalingio g. 1, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

 

***********

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 0,1992 ha žemės sklypo, Šlaito g.10, Druskininkuose, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, 0,8758 ha Šlaito g. 2, Druskininkuose, padalinimo į septynis atskirus, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. rugsėjo 12d. įsakymas Nr.V35-748 "Dėl 0.1992 ha žemės sklypo Šlaito g. 10, Druskininkuose, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, 0.8758 ha žemės sklypo Šlaito g. 2, Druskininkuose, padalinimo į septynis atskirus, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Arvydas Salda (Dzūkų g. 11-3, Kaunas, tel. 8 671 22538). Inicijavimo sutartis (2014m. rugsėjo 17d) patalpinta: http//www.druskininkai.lt/go.php/lit/inicijavimo sutartys/1160. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-1825-7846, kadastrinis Nr. 1501/0007:397) Šlaito g. 2, Druskininkai. Plotas 0,1064 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeičiant atidalinto 0,1064ha ploto žemės sklypo  (kad. Nr. 1501/0007:397), Šlaito g. 2, Druskininkuose, užstatymo aukštingumą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus.

Plano rengėjas – R. Apalainio individuali įmonė (V. Krėvės g. 3-21, Druskininkai, tel.8 614 10191, el.p. apalaira@takas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos (2015 m. sausio 14 d.), plano rengėjui (apalaira@takas.lt) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. sausio 14 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) – (grafinė dalis Šlaito g. 2, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

(tekstinė dalis Šlaito g. 2, Druskininkai) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218

 

********

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimų pakeitimo teritorijos detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V35-411 „Dėl žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimų pakeitimo teritorijos detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – UAB „FIMITAS" (M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkai, tel. 8 659 59991).

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 1501-0004-0172, kadastrinis Nr. 1501/0004:172) M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkai. Plotas 0,6338 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeičiant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus.

Plano rengėjas – UAB „stART studio" (Gedimino pr. 43-25, Vilnius, tel. 8 640 40808, el.p. norbertas@startstudio.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui (norbertas@startstudio.lt) ar organizatoriui.

Inicijavimo sutartis (2014 m. gegužės 21 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

****************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 5,8691 ha ploto žemės sklypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose, naudojimo būdo keitimo, padalinimo į atskirus, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V35-508 „Dėl 5,8691 ha ploto žemės sklypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose, naudojimo būdo keitimo, padalinimo į atskirus, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Vigilija Cilciuvienė (Taikos g. 87-13, Vilnius, tel. 8 615 10397) ir Gediminas Tuganauskas (Liepų g. 2, Žaizdrių k., Trakų r., tel. 8 687 86518)

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-1493-6824, kadastrinis Nr. 1501/0007:391) Baltašiškės g. 18A, Druskininkai. Plotas 2,8345 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, padalinant atidalintą 2,8345 ha ploto žemės sklypą (kad.Nr. 1501/0007:391), Baltašiškės g. 18A, Druskininkuose, į dvidešimt, išskiriant vieną žemės sklypą inžinerinei infrastruktūrai, nustatant teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimą.

Plano rengėjas – R.Apalainio individuali įmonė (V.Krėvės g. 3-21, Druskininkai, tel. 8 614 10191, el.p. apalaira@takas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2014 m. liepos 1 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

******************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 0,1992 ha žemės sklypo Šlaito g. 10, Druskininkuose, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, 0,8758 ha Šlaito g. 2, Druskininkuose, padalinimo į septynis atskirus, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V35-748 „Dėl žemės sklypo Šlaito g. 2, Druskininkuose, detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – Arvydas Salda (Dzūkų g. 11-3, Kaunas, tel. 8 671 22538).

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-1825-7846, kadastrinis Nr. 1501/0007:397) Šlaito g. 2, Druskininkai. Plotas 0,1064 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeisti atidalinto 0,1064 ha ploto žemės sklypo (kad.Nr. 1501/0007:397), Šlaito g. 2, Druskininkuose, užstatymo aukštingumą, nustyti teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimą.

Plano rengėjas – R.Apalainio individuali įmonė (V.Krėvės g. 3-21, Druskininkai, tel. 8 614 10191, el.p. apalaira@takas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2014 m. rugsėjo 17 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

*****************

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Trijų žemės sklypų Leipalingio g. 1,5,7, Druskininkuose, sujungimo į vieną, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V35-900 „Dėl trijų žemės sklypų Leipalingio g. 1,5,7, Druskininkuose, sujungimo į vieną, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – L.Pečiukevičiaus firma „Sidra" (Šiltnamių g. 13, Druskininkai., tel. 8 698 34234).

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr.4400-1595-1974, kadastrinis Nr. 1501/0007:394) Leipalingio g. 1, Druskininkai. Plotas 0,3970 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeičiant teritorijų naudojimo ir tvarkymo rėžimus bei reglamentus.

Plano rengėjas – R.Apalainio individuali įmonė (V.Krėvės g. 3-21, Druskininkai, tel. 8 614 10191, el.p. apalaira@takas.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos, plano rengėjui ar organizatoriui. Inicijavimo sutartis (2014 m. lapkričio 4 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

 

***********

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimų pakeitimo teritorijos detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V35-411 „Dėl žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimų pakeitimo teritorijos detaliojo plano koregavimo".

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Planavimo iniciatorius – UAB „FIMITAS" (M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkai, tel. 8 659 59991). Inicijavimo sutartis (2014 m. gegužės 21 d.) patalpinta: http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Inicijavimo-sutartys/1160

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (unikalus Nr. 1501-0004-0172, kadastrinis Nr. 1501/0004:172) M.K.Čiurlionio g. 99, Druskininkai. Plotas 0,6338 ha.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas, pakeičiant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus.

Plano rengėjas – UAB „stART studio" (Gedimino pr. 43-25, Vilnius, tel. 8 640 40808, el.p. norbertas@startstudio.lt).

Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu, viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki ekspozicijos pabaigos (2015 m. sausio 5 d.), plano rengėjui (norbertas@startstudio.lt) ar organizatoriui (info@druskininkai.lt). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014 m. gruodžio 17 d. iki 2015 m. sausio 5 d., Druskininkų savivaldybė administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys)

http://www.startstudio.lt/images/projektai/detalieji/fimitas/Pagrindinis.pdf

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas)

http://www.startstudio.lt/images/projektai/detalieji/fimitas/Aiskinamasis.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210