Birštono sav. TPD

« Grįžti atgal

Birštono - Detalieji planai

1. BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMU NR. 15 „DĖL TERITORIJOS PRIE PASTATO JAUNIMO G. 12, BIRŠTONE, PLOTO IR RIBŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M., JAUNIMO G. 12,  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1201/0002:162 BIRŠTONO M. K.V.) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Rengimo pradžios data: 2014-03-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: baigtas

Registracijos TPD registre NR.: T00073256 

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymas Nr. AV-84 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo" (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (DOC);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-02 įsakymas Nr. AV-093 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (PDF);
 • 2014-04-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18.)-IS-112 (PDF);

Rengimo etapo dokumentai:

 • Detaliojo plano sprendinys - pagrindinis brėžinys (PDF);

Baigiamojo etapo dokumentai:

 • 2014-07-25 Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis Nr. (11.18.)-IS-204 (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-29 įsakymas Nr. AV-246 „Dėl Birštono savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 15 „Dėl teritorijos prie pastato Jaunimo g. 12, Birštone, ploto ir ribų detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 12,  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:162 Birštono m. k.v.) detaliojo plano koregavimo patvirtinimo" (PDF).
 • 2014-09-25 TPD įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (NUORODA).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. KVARTALO, APIMANČIO SKLYPUS ALGIRDO G. 22, ALGIRDO G. 25 IR ALGIRDO G. 30 IR KITUS NESUFORMUOTUS SKLYPUS TARP ALGIRDO G., KĘSTUČIO G., NEMUNO UPĖS IR BIRŠTONO MIESTO PARKO, ESANČIO BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M. DETALUSIS PLANAS 

Rengimo pradžios data: 2014-06-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymas Nr. AV-181 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo" (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (DOC);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-08 įsakymas Nr. AV-195 „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (PDF) ir Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-12 įsakymas Nr. AV-182 „Dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. AV-195 pakeitimo" (PDF) ;
 • 2014-08-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18.)-IS-229 (PDF) ir 2015-06-12 susitarimas Nr. 1 „Dėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. (11.18.)-IS-229 keitimo" (PDF);
 • Detaliojo plano planavimo darbų programa (PDF);

Rengimo etapo dokumentai:

 • Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija) (PDF);

Baigiamojo etapo dokumentai:

 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą (DOC);
 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento koncepcijos patikslinimą (PDFPDF);
 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą ir viešą susirinkimą (DOC);
 • Viešo svarstymo protokolas (PDF).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. TS-138 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO BIRŠTONE, KĘSTUČIO G. 14, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1201/0002:298 BIRŠTONO M. K.V.) BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M., KĘSTUČIO G. 14, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Rengimo pradžios data: 2014-08-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: baigtas

Registracijos TPD registre NR.: T00073284

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. AV-240 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo" (PDF);

Rengimo etapo dokumentai:

 • Detaliojo plano sprendinys - pagrindinis brėžinys (PDF);

Baigiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-10 įsakymas Nr. AV-258 „Birštono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-138 „Dėl žemės sklypo Birštone, Kęstučio g. 14, detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:298 Birštono m. k.v.) Birštono sav., Birštono m., Kęstučio g. 14, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo" (PDF).
 • 2014-09-29 TPD įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (NUORODA).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMU NR. TS-174 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO BIRŠTONE, TYLIOJI G. 5, DETALIOJO PLANO" PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1201/0002:242 BIRŠTONO M. K.V.) BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M., TYLIOJI G. 5, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

 

Rengimo pradžios data: 2015-03-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: baigtas

Registracijos TPD registre NR.: T00073284

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-06 įsakymas Nr. AV-063 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (DOC);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymas Nr. AV-081 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (PDF);
 • 2015-04-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18)-IS-058 (PDF);
 • Planavimo darbų programa (PDF);

Rengimo etapo dokumentai:

 • Aiškinamasis raštas (PDF);
 • Detaliojo plano koregavimo sprendinys - pagrindinis brėžinys (PDF);

Baigiamojo etapo dokumentai:

 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimą (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-14 įsakymas Nr. AV-456 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. TS-174 „Dėl žemės sklypo Birštone, Tylioji g. 5, detaliojo plano" patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:242 Birštono m. k.v.) Birštono sav., Birštono m., Tylioji g. 5, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo" (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-16 įsakymas Nr. AV-131 "Dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. AV-456 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. TS-174 „Dėl žemės sklypo Birštone, Tylioji g. 5, detaliojo plano" patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:242 Birštono m. k. v.) Birštono sav., Birštono m., Tylioji g. 5, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo" pakeitimo" (PDF);
 • 2015-11-13 TPD įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (NUORODA).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMU NR. TS-129 „DĖL TERITORIJOS APLINK ESAMĄ PASTATĄ-ŠAUDYKLĄ (UNIKALUS NR. 1298-0000-3029) BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M., MUZIEJAUS G. 7, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO" PATVIRTINTO 0,0401 HA PLOTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1201/0003:260 BIRŠTONO M. K.V.) BIRŠTONO SAV., BIRŠTONO M., MUZIEJAUS G. 7, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Rengimo pradžios data: 2015-06-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymas Nr. AV-258 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" (PDF);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (DOC);
 • Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-11 įsakymas Nr. AV-391 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų" (PDF);
 • 2015-09-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18)-IS-206 (PDF);
 • Planavimo darbų programa (PDF);

Rengimo etapo dokumentai:

 • 2015-11-26 Aiškinamasis raštas (PDF);
 • 2015-11-26 Detaliojo plano koregavimo sprendinys - pagrindinis brėžinys (JPG);
 • 2016-04-14 Aiškinamasis raštas (PDF);
 • 2016-04-14 Detaliojo plano koregavimo sprendinys - pagrindinis brėžinys (PDF);
 • 2016-07-21 Aiškinamasis raštas (PDF);
 • 2016-07-21 Detaliojo plano koregavimo sprendinys - pagrindinis brėžinys (JPG);

Baigiamojo etapo dokumentai:

 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimą (PDF);
 • Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimą (DOC);

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210